logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013

Uchwa艂a Nr XXXIII/179/2013
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 70.000,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 70.000,00 z艂
w tym:

Dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 55.000,00 z艂
rozdzia艂 75020 Starostwa powiatowe o kwot臋 55.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 0490. Wp艂ywy z innych lokalnych op艂at pobieranych przez jednostki
samorz膮du terytorialnego ma podstawie odr臋bnych uchwa艂 o kwot臋 55.000,00 z艂

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 15.000,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 15.000,00 z艂
Zesp贸l Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 0750. Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych Skarbu Pa艅stwa,
jednostek samorz膮du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finans贸w publicznych oraz innych um贸w o podobnym charakterze
o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 0830. Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 5.000,00 z艂.
搂 2. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 346.000,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 346.000,00 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 250.000,00 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 250.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 250.000,00 z艂

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 96.000,00 z艂
rozdzia艂 85201 Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze o kwot臋 16.000,00 z艂
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
搂 3110. 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 16.000,00 z艂
rozdzia艂 85204 Rodziny zast臋pcze o kwot臋 80.000,00 z艂
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
搂 3110. 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 80.000,00 z艂
搂 3. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 416.000,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 416.000,00 z艂
w tym:

Dzia艂 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwot臋 6.000,00 z艂
rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 6.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 6.000,00 z艂

Dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 141.000,00 z艂
rozdzia艂 75020 Starostwa powiatowe o kwot臋 141.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 101.000,00 z艂
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 30.000,00 z艂
搂 4370. Op艂aty z tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych 艣wiadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 4530. Podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) o kwot臋 6.000,00 z艂

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 15.000,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 15.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 15.000,00 z艂

Dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 250.000,00 z艂
rozdzia艂 85195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 250.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4600. Kary i odszkodowania wyp艂acane na rzecz os贸b prawnych
i innych jednostek organizacyjnych o kwot臋 250.000,00 z艂

Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 4.000,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 4.000,00 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 5. Uchwa艂a wchodzi w偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-01-07 11:21:48
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-08 13:19:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1739

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.01.2014 10:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639839