logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia

Dostawa materia艂贸w biurowych dla Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Dostawa materia艂贸w biurowych dla Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Numer og艂oszenia: 495014 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 881 13 00, faks 91 886 32 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa materia艂贸w biurowych dla Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
II.2) Rodzaj zam贸wienia: Dostawy.
II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Materia艂y biurowe i drobny sprz臋t biurowy.
II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.70.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Zapytanie o cen臋
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 28.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
SORT Sp. z o.o., ul. 26 Kwietnia 91, 71-126 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 28000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭
Cena wybranej oferty: 32378,21
Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 32378,21 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 34773,21
Waluta: PLN.
ZA艁膭CZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zam贸wienia w trybie negocjacji bez og艂oszenia, zam贸wienia z wolnej r臋ki albo zapytania o cen臋
1. Podstawa prawna
Post臋powanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cen臋 na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nale偶y poda膰 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja艣ni膰, dlaczego udzielenie zam贸wienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa materia艂贸w biurowych. Materia艂y biurowe s膮 powszechnie dost臋pne i posiadaj膮 ustalone standardy jako艣ciowe. Zamawiaj膮cy wybra艂 post臋powanie o udzielenie zam贸wienia w trybie zapytania o cen膮 na podstawie art. 70 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-12-03 07:38:50
Data ostatniej modyfikacji : 2013-12-03 07:39:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1640

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  03.12.2013 06:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797626