logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXII/170/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013

UCHWA艁A NR XXXII/170/2013
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 214.000,00 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 214.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 20.000,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 20.000,00 z艂
搂 0750 dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych
Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w
publicznych o kwot臋 20.000,00 z艂
dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 194.000,00 z艂
rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 194.000,00 z艂
搂 0830 wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 194.000,00 z艂

搂 2

Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 2.265.664,49 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 2.265.664,49 z艂
w tym:
dzia艂 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwot臋 1.600.000,00 z艂
rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 1.600.000,00 z艂
搂0870 wp艂ywy ze sprzeda偶y sk艂adnik贸w maj膮tkowych o kwot臋 1.600.000,00 z艂
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 665.664,49 z艂
Rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 665.664,49 z艂
搂 2007 dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych
z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 665.664,49 z艂
. "W m艂odzie偶y si艂a" o kwot臋 351.167,17 z艂
. "Ku藕nia Pracy" o kwot臋 314.497,32 z艂
搂 3

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 1.292.336,08 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 1.292.336,08 z艂
w tym:
dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 45.422,28 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 75020 Starostwa powiatowe o kwot臋 45.422,28 z艂
搂 4300 zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 45.422,28 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 984.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 20.000,00 z艂
搂 4260 zakup energii o kwot臋 20.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 964.000,00 z艂
搂 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 964.000,00 z艂
dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 194.000,00 z艂
Dom Pomocy Spo艂ecznej
Rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 194.000,00 z艂
搂 4110 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 22.000,00 z艂
搂 4210 zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 62.000,00 z艂
搂 4220 艣rodki 偶ywno艣ci o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 4230 zakup lek贸w i materia艂贸w medycznych o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 4260 zakup energii o kwot臋 36.000,00 z艂
搂 4270 zakup us艂ug remontowych o kwot臋 15.000,00 z艂
搂 4300 zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 23.000,00 z艂
搂 4440 odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 24.000,00 z艂
Dzia艂 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
艢RODOWISKA o kwot臋 68.913,80 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 90095 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 68.913,80 z艂
搂 4270 zakup us艂ug remontowych o kwot臋 68.913,80 z艂


搂 4

Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 9.380.000,57 z艂
w tym:
搂 950 wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwot臋 780.000,57 z艂
搂 931 przychody ze sprzeda偶y innych papier贸w warto艣ciowych o kwot臋 8.600.000 z艂


搂 5

Zwi臋ksza si臋 rozchody bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 6.036.000 z艂
w tym:
搂 982 wykup innych papier贸w warto艣ciowych o kwot臋 6.036.000 z艂搂 6

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 7

Uchwa艂a wchodzi w偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-11-06 12:02:13
Data ostatniej modyfikacji : 2013-11-06 12:04:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1519

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  06.11.2013 11:02poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625199