logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXI/166/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie zawiadomienia o sposobie wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej dyrektora Urz臋du Kontroli Skarbowej w Szczecinie


UCHWA艁A NR XXXI/166/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.


w sprawie zawiadomienia o sposobie wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej dyrektora Urz臋du Kontroli Skarbowej w Szczecinie


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrze艣nia 1991 r. o kontroli skarbowej (t. j. Dz. U. z 2011 Nr 41 poz. 214 zm: z 2011 r:. Dz. U. Nr 53 poz. 273, Nr 230 poz. 1371, Nr 240 poz. 1439, z 2012 r.: poz. 362, poz. 1544, z 2013 r.: poz. 628, poz. 1145), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

1. Przyjmuje si臋 stanowisko Zarz膮du Powiatu w sprawie noty sygnalizacyjnej dyrektora Urz臋du Kontroli Skarbowej w Szczecinie stanowi膮ce za艂膮cznik nr 1 do niniejszej uchwa艂y.

2. Postanawia si臋 zawiadomi膰 dyrektora Urz臋du Kontroli Skarbowej w Szczecinie o sposobie wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej, znak: UKS3291.W2EB.42.0023.13.23.204 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮cej nieprawid艂owo艣ci stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli w Powiecie Pyrzyckim w zakresie celowo艣ci i zgodno艣ci z prawem gospodarowania 艣rodkami publicznymi w roku 2012.

3. Zawiadomienie, o kt贸rym mowa w ust. 2 stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Za艂膮cznik nr 2 do Uchwa艂y Nr XXXI/166/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.ZAWIADOMIENIE:


Nota sygnalizacyjna dyrektora Urz臋du Kontroli Skarbowej w Szczecinie znak: UKS3291.W2EB.42.0023.13.23.204 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r. wp艂yn臋艂a do Rady Powiatu Pyrzyckiego w dniu 7 pa藕dziernika 2013 r. Powy偶sza nota dotyczy nieprawid艂owo艣ci stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli w Powiecie Pyrzyckim w zakresie celowo艣ci i zgodno艣ci z prawem gospodarowania 艣rodkami publicznymi w roku 2012.
Przewodnicz膮cy Rady pismem znak: BR.170.1.2013.JK z dnia 8 pa藕dziernika 2013 r. zwr贸ci艂 si臋 do Przewodnicz膮cego Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach z pro艣b膮 o ustosunkowanie si臋 do noty sygnalizacyjnej. Nast臋pnie skierowa艂 j膮 do wszystkich Komisji Rady Powiatu do zapoznania si臋 oraz do Komisji Bud偶etowej z pro艣b膮 o wypracowanie stanowiska w tej sprawie.
W dniu 15 pa藕dziernika 2013 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂o pismo Wicestarosty znak: OP.1710.1.1.2013.MM z dnia 9 pa藕dziernika 2013 r. w kt贸rym to ustosunkowuje si臋 do zarzut贸w zawartych w nocie sygnalizacyjnej. Pismo to zosta艂o skierowane do wszystkich radnych.
W dniu 22 pa藕dziernika 2013 r. odby艂o si臋 posiedzenie Komisji Bud偶etowej, na kt贸rym Przewodnicz膮cy Zarz膮du Powiatu przedstawi艂 wyja艣nienia i stanowisko zarz膮du w niniejszej sprawie. Komisja Bud偶etowa przyj臋艂a stanowisko Zarz膮du Powiatu.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC15.1 KB POBIERZza艂膮cznik2013-11-06 11:53:40636

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-11-06 11:52:51
Data ostatniej modyfikacji : 2013-11-06 11:52:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1756licznik odwiedzin: 12640043