logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXX/161/13 z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe

UCHWA艁A NR XXX/161/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a" i art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w zwi膮zku z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 pa藕dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo艣ciami rolnymi Skarbu Pa艅stwa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 155) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na nieodp艂atne nabycie z Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych Skarbu Pa艅stwa zaj臋tych pod drogi powiatowe:
1) dzia艂ki nr: 5/5, 6/3, 6/9, 6/11, 7/8, 8/1, 11/1, 11/2, obr臋b ewidencyjny Siemczyn, gm. Kozielice,
2) dzia艂ka nr 128/5, obr臋b ewidencyjny nr 3 m. Pyrzyce, gm. Pyrzyce,
3) dzia艂ka nr 12/16, obr臋b ewidencyjny 呕ab贸w, gm. Pyrzyce,
4) dzia艂ka nr 4/11, obr臋b ewidencyjny My艣liborki, gm. Przelewice,
5) dzia艂ki nr 59 i nr 39/5, obr臋b ewidencyjny Topolinek, gm. Przelewice.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-09-26 11:12:14
Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-26 11:12:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1520licznik odwiedzin: 12625601