logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXX/159/13 z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.

w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy


UCHWA艁A NR XXX/159/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.

w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 zmiany: z 2010 r. Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 143, poz. 963, Dz. U. Nr 155, poz.1043, Dz. U. Nr 197, poz.1307, Dz. U. Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Dz. U. Nr 64, poz. 341, Dz. U. Nr 115, poz. 673; Dz. U. Nr 130, poz. 762; Dz. U. Nr 106, poz. 622; Dz. U. Nr 135, poz. 789; Dz. U. Nr 129, poz. 732; Dz. U. Nr 187, poz. 1110; Dz. U. Nr 163, poz. 981; Dz. U. Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529,) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ki nr 123, 124, 125, 126, 127, 128 o og贸lnej powierzchni 2,7620 ha obr臋b Pyrzyce 12, na okres od 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2016 r.,
z dotychczasowym dzier偶awc膮 Panem Robertem Tarnowskim, zam. w Pyrzycach przy
ul. Ogrodowej 55A.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-09-26 11:10:17
Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-26 11:10:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1622licznik odwiedzin: 12639710