logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 18 wrze艣nia 2013 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 18 wrze艣nia 2013 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXIX sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie informacji wymienionych w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I p贸艂rocze 2013 r.:
1) Informacja o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰;
a) Opinie sta艂ych komisji Rady;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie informacji.
2) Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego;
a) Opinie sta艂ych komisji Rady;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie informacji.
3) Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
a) Opinie sta艂ych komisji Rady;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie informacji.
4) Sprawozdanie z realizacji planu finansowego oraz sytuacji ekonomicznej Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach;
a) Opinie sta艂ych komisji Rady;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2013 r.;
a) Dyskusja;
b) Przyj臋cie informacji.
9. Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2012/13;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

11. Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy z program贸w pomocowych i wykaz program贸w do kt贸rych z艂o偶ono wnioski;
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy (proj. 159);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia nieruchomo艣ci w drodze przetargu (proj. 160);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe (proj. nr 162);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/127/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w (proj. nr 161);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad XXX sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-09-06 10:25:14
Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-06 10:25:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1578licznik odwiedzin: 12473814