logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 35/2004 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 35/2004
z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2003. Cz艂onkowie Zarz膮du zapoznali si臋 wcze艣niej ze sprawozdaniem. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ryszard Grzesiak poinformowa艂 Zarz膮d o obecnym stanowisku Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania szpitali, zaprezentowanym na spotkaniu z dyrektorami w dniu 28 wrze艣nia br. oraz o aktualnej sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2003. Uchwa艂a ta stanowi podstaw臋 realizacji poprzedniej uchwa艂y. Zarz膮d podj膮艂 j膮 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Uchwa艂a dotyczy艂a skierowania Filomeny Ko艅czal, Zygmunta Gaika, Eugeniusza Mazura, S艂awomiry Je偶ewskiej, 艁ucji Gus, Marii Rowi艅skiej i Anny 艁yko. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pne uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego przedstawi艂 Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu. Pierwsza dotyczy艂a okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2004. Uchwa艂a ta realizowa艂a zapisy uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Druga uchwa艂a dotyczy艂a zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004 i wprowadza艂a dotacje przyznane przez Wojewod臋 na rezerw臋 艣rodk贸w dla geodezji z przeznaczeniem na projekty modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Trzecia uchwa艂a dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004. Uchwa艂膮 ta zosta艂y dokonane przesuni臋cia nie wykorzystanych 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Iwona Zibrowska przedstawi艂a sprawozdanie z funkcjonowania Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach w miesi膮cu sierpniu 2004 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. W zwi膮zku z rozpoczynaj膮cym si臋 w grudniu terminem sp艂aty po偶yczki z Powiatowego Urz臋du Pracy Skarbnik poprosi艂 o przekazanie harmonogramu sp艂at i wysoko艣ci kolejnych rat. Wicestarosta zaproponowa艂 zwr贸cenie si臋 do Powiatowej Rady Zatrudnienia z wnioskiem o umorzenie pozosta艂ych rat. R贸wnocze艣nie Starosta zobowi膮za艂 dyrektor Zibrowsk膮 do sporz膮dzenia wykazu pacjent贸w Zak艂adu spoza powiatu, a g艂贸wnie ze Szczecina. Ten wykaz powinien by膰 za艂膮czony do wyst膮pienia do NFZ w Szczecinie o zwi臋kszenie limitu 艂贸偶ek i 艣rodk贸w na dzia艂alno艣膰 jednostki.
W kwestii wynagrodzenia dla dyrektora ZOL i Szpitala Powiatowego Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyp艂acenie pobor贸w za miesi膮c sierpie艅 w pe艂nej wysoko艣ci.
Starosta przedstawi艂 pro艣b臋 dyrektora Domu Dziecka w Czernicach o pomoc finansow膮 na funkcjonowanie tej plac贸wki. We wniosku nie uwzgl臋dniono szczeg贸艂owego przeznaczenia i warto艣ci potrzebnych 艣rodk贸w. Zarz膮d zwr贸ci艂 wniosek z zaleceniem uzupe艂nienia o konkretne cele, na kt贸re zostan膮 przeznaczone 艣rodki i w jakiej wysoko艣ci. Uzupe艂niony wniosek zostanie powt贸rnie rozpatrzony.
Nast臋pnie Agnieszka Odachowska przedstawi艂a program naprawczy Domu Dziecka w Czernicach. W zwi膮zku z rozbie偶nymi informacjami na temat kszta艂tu programu Starosta zasi臋gn膮艂 opinii w Wydziale Polityki Spo艂ecznej Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie. Uzyskane tam informacje przekaza艂 zebranym. Przygotowany program naprawczy nie spe艂nia wymog贸w Urz臋du Wojew贸dzkiego i w takiej formie by艂by odrzucony. Dlatego Starosta zobowi膮za艂 dyrektor Agnieszk臋 Odachowsk膮 do poprawienia programu we wsp贸艂pracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i uzyskania pozytywnej opinii o programie, wystawionej przez t臋 jednostk臋.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e ta jednostka jest od wielu lat nie dofinansowana. Wszelkie wnioski do Wojewody nie przynosz膮 skutku i Powiat musi wspomaga膰 dzia艂alno艣膰 PINB z w艂asnego bud偶etu. Zaproponowa艂, aby wyliczy膰 kwot臋 wydatk贸w Starostwa na dzia艂alno艣膰 PINB i uwzgl臋dni膰 to w bud偶ecie uchwa艂膮 Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmian w planie wydatk贸w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Z kolei Andrzej Jakie艂a zaproponowa艂 dodatki motywacyjne dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 – 35 %,
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU – 40 %,
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego – 40 %,
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 30 %,
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego – 15 %.
Zarz膮d zatwierdzi艂 proponowane we wniosku dodatki na okres od 1 pa藕dziernika do 31 grudnia 2004 r. w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Jakie艂a zaproponowa艂 podzia艂 艣rodk贸w na nagrody dla dyrektor贸w i wyr贸偶niaj膮cych si臋 nauczycieli z podleg艂ych palc贸wek o艣wiatowych:
– dyrektor ZS Nr 1 – 850,00 z艂,
– dyrektor ZS Nr 2 RCKU – 1000,00 z艂,
– dyrektor SOSW – 1000,00 z艂,
– dyrektor PPP – 750,00 z艂,
– dyrektor PMOS – 625,00 z艂.
Zaproponowa艂 r贸wnie偶 przyznanie 8 nagr贸d dla szczeg贸lnie wyr贸偶niaj膮cych si臋 nauczycieli w wysoko艣ci 650,00 z艂. ka偶da wg nast臋puj膮cego klucza:
Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 – 2 nagrody
Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU – 3 nagrody
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy – 2 nagrody
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 nagroda
Zarz膮d zatwierdzi艂 proponowany we wniosku podzia艂 艣rodk贸w w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em przy ul. Jana Paw艂a II 2. Nikt nie stawi艂 si臋 w celu uczestnictwa w przetargu. By艂 to czwarty przetarg, kt贸ry nie doprowadzi艂 do znalezienia nabywcy. W po艂owie pa藕dziernika uka偶膮 si臋 nowe rozporz膮dzenia do ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami. Na ich mocy b臋dzie mo偶na przeprowadzi膰 nowa procedur臋 przetargow膮 i og艂osi膰 pierwszy przetarg. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie nowej procedury w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
- nieruchomo艣ci nr ewid. 246/3 w obr臋bie geodez. Str贸偶ewo,
- nieruchomo艣ci nr ewid. 100/10 przy ul. B. G艂owackiego w Pyrzycach,
- nieruchomo艣ci nr ewid. 16/8 przy ul. Stargardzkiej w Pyrzycach,
- nieruchomo艣ci nr ewid. 146/2 w obr臋bie geodez. nr 02 Lipiany,
- nieruchomo艣ci nr ewid. 185 w obr臋bie geodez. nr 01 Lipiany,
- nieruchomo艣ci nr ewid. 98 w obr臋bie geodez. nr 02 Lipiany,
- nieruchomo艣ci nr ewid. 46/6 w obr臋bie geodez. nr 03 Lipiany.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu przedstawi艂 opini臋 prawn膮 na temat formy uzgadniania projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy oraz nowe przepisy w tej sprawie. Na ich mocy kompetencje Zarz膮du przejmuje Starosta i b臋dzie opiniowa艂 projekty jednoosobowo.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu ochrony 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego. Wicestarosta zaproponowa艂, aby od艂o偶y膰 do nast臋pnego posiedzenia g艂osowanie nad t膮 informacj膮 ze wzgl臋du na nieobecno艣膰 dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du, kt贸rzy b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 wypowiedzenia si臋 w tej sprawie. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie funkcjonowania jednostek i s艂u偶b powiatowych oraz realizacji ich plan贸w finansowych. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta zapozna艂 cz艂onk贸w Zarz膮du z pismem dotycz膮cym wyja艣nie艅 dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w sprawie zaleg艂o艣ci jednostki w op艂atach za energi臋 ciepln膮. Wyja艣nienia zawarte w pi艣mie nie zadowoli艂y Zarz膮du. Starosta zaproponowa艂 wystosowanie dyscyplinuj膮cego pisma do dyrektora i zobowi膮zanie go do niezw艂ocznego rozwi膮zania problemu zaleg艂ych op艂at. R贸wnocze艣nie nale偶y wys艂a膰 monity do jednostek, kt贸re nie odpowiedzia艂y na wezwanie do przedstawienia wyja艣nie艅.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-05 07:31:40
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-05 07:31:40
Liczba wy艣wietle艅 : 2924licznik odwiedzin: 11420506