logo
logo
Nieruchomo艣ci » Przetargi
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego ( ul. Pozna艅ska )

OG艁OSZENIE

ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO
OG艁ASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDA呕 NI呕EJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMO艢CI
STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 POWIATU PYRZYCKIEGO


Nieruchomo艣膰 gruntowa, zabudowana, po艂o偶ona w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1, oznaczona w ewidencji jako dzia艂ka nr聽204/18 o pow. 0,0494 ha obr臋b nr 9 miasta Pyrzyce. Dla nieruchomo艣ci prowadzona jest Ksi臋ga Wieczysta Nr SZ2T/00028552/6.
Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w centralnej cz臋艣ci miasta, w kompleksie grunt贸w zabudowanych budynkami s艂u偶by zdrowia. Budynek zosta艂 wybudowany przed rokiem 1945 jako obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony. W okresie powojennym adaptowany zosta艂 na potrzeby s艂u偶by zdrowia. Aktualnie pe艂ni funkcj臋 administracyjno-biurow膮. Budynek o pow. u偶ytkowej 472,50 m kw (艂膮cznie z klatk膮 schodow膮, hollem i pomieszczeniami gospodarczymi). Powierzchnia pomieszcze艅 administracyjno-biurowych przydatnych do wynajmu: parter 85 m kw, pi臋tro 84 m kw, poddasze 22 m kw, 50% podpiwniczenia 50,9 m kw. Dojazd do nieruchomo艣ci bezpo艣rednio z ul. Pozna艅skiej.
Cena nieruchomo艣ci 946 800,00 z艂
Wadium - 60.000,00 z艂
Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na terenie kt贸ry nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na obszarze zainwestowanym do zachowania (us艂ugi zdrowia).
Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci odby艂 si臋 w dniu 28 czerwca 2013 r.

Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 27 wrze艣nia 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, przy ul. Lipia艅skiej 4, w sali nr 209, o godzinie 1000

Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu (PLN), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w terminie do dnia 23聽wrze艣nia聽2013 r. nr konta: 85203000451110000000549050 BG呕 Oddzia艂 w Pyrzycach, ze wskazaniem nieruchomo艣ci kt贸rej dotyczy. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Wadium osoby wygrywaj膮cej przetarg zalicza si臋 na poczet ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Wadium pozosta艂ych uczestnik贸w przetargu zostanie zwr贸cone po zako艅czeniu przetargu, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. W przypadku uchylenia si臋 osoby wygrywaj膮cej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
Osoby fizyczne zobowi膮zane s膮 przed艂o偶y膰 komisji przetargowej dokument stwierdzaj膮cy ich to偶samo艣膰. W przypadku os贸b fizycznych pozostaj膮cych w zwi膮zku ma艂偶e艅skim nie posiadaj膮cych rozdzielczo艣ci maj膮tkowej, do dokonania czynno艣ci przetargowych konieczna jest obecno艣膰 obojga ma艂偶onk贸w. Osoby prawne przyst臋puj膮ce do przetargu musz膮 przed艂o偶y膰 wypis z odpowiedniego rejestru handlowego wraz z wa偶nymi pe艂nomocnictwami.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami ul. Bartosza G艂owackiego 22 lub telefonicznie pod nr 915704260 w godzinach od 7.30 do 15.00.


R E G U L A M I N

drugiego ustnego przetargu nieograniczonych w dniu 27 wrze艣nia 2013 roku na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

1. Regulamin okre艣la zasady przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, zabudowanej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 204/18 o pow. 0,0494 ha obr臋b Pyrzyce 9.
2. W przetargu maj膮 prawo wzi膮膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne.
3. Uczestnicy bior膮 udzia艂 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika. Je偶eli uczestnik jest reprezentowany przez pe艂nomocnika, konieczne jest przed艂o偶enie orygina艂u pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do dzia艂ania na ka偶dym etapie post臋powania przetargowego.
4. Osoby przyst臋puj膮ce do przetargu winny przed艂o偶y膰 komisji przetargowej o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 z warunkami przetargu i przyj臋ciu ich bez zastrze偶e艅 oraz o zapoznaniu si臋 ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomo艣ci i gotowo艣ci jej nabycia bez zastrze偶e艅 w stanie obecnym.
5. Przetarg wygrywa ten uczestnik przetargu, kt贸ry zg艂osi najwy偶sz膮 cen臋.
6. O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
7. Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu (PLN) ), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, w terminie do dnia 23 wrze艣nia 2013 r. nr konta: 85203000451110000000549050 BG呕 Oddzia艂 w Pyrzycach, ze wskazaniem nieruchomo艣ci kt贸rej dotyczy.
8. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
9. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg przegra艂, podlega zwrotowi na wskazane konto bankowe niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 3 dni od dnia odwo艂ania lub zamkni臋cia przetargu.
10. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci.
11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si臋 uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 od zawarcia umowy, w terminie okre艣lonym odr臋bnym zawiadomieniem.
12. Cena osi膮gni臋ta w przetargu, stanowi cen臋 nabycia nieruchomo艣ci i p艂atna jest w ca艂o艣ci przed zawarciem umowy sprzeda偶y. Wp艂ata powinna nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej.
13. Op艂aty zwi膮zane z przeniesieniem w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (koszty notarialne, s膮dowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
14. Nabywca przejmuje nieruchomo艣膰 w stanie istniej膮cym.
15. Nabywca na w艂asny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomo艣ci.
16. Uczestnik, kt贸ry wygra艂 przetarg nabywa nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 przedmiotem przetargu na zasadach okre艣lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo艣ciami.
17. Protok贸艂 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y.
18. Przetarg mo偶e by膰 odwo艂any zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z p贸藕n. zm.).

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si臋 przepisy rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108).
Autor : Wanda Obrze偶giewicz
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-07-19 11:04:13
Data ostatniej modyfikacji : 2013-07-19 11:04:13
Liczba wy艣wietle艅 : 2088licznik odwiedzin: 11843427