logo
logo
Nieruchomo艣ci » Przetargi
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (ul. S艂owackiego)

OG艁OSZENIE

ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO
OG艁ASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDA呕 NI呕EJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMO艢CI
STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 POWIATU PYRZYCKIEGO
1. Nieruchomo艣膰, oznaczona w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 15/1 o pow. 0,0969 ha wraz z udzia艂em 1/4 cz臋艣ci w dzia艂ce nr 15/8 o pow. ca艂kowitej 0,0259 ha stanowi膮cej drog臋 wewn臋trzn膮, po艂o偶one w obr臋bie Pyrzyce 12. Nieruchomo艣膰 niezabudowana, nieuzbrojona, cz臋艣ciowo poro艣ni臋ta zakrzaczeniami kwalifikuj膮cymi si臋 do usuni臋cia (bez czarny, bez lilak, g艂贸g, tarnina). Na dzia艂ce znajduj膮 si臋 trzy topole, kt贸re kwalifikuj膮 si臋 do wycinki jako drewno opa艂owe.
Cena nieruchomo艣ci 43 280,00 z艂 (w tym drzewostan 900,00 z艂).
Wadium - 8.000,00 z艂
2. Nieruchomo艣膰, oznaczona w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 15/6 o pow. 0,0812 ha po艂o偶ona w obr臋bie Pyrzyce 12. Nieruchomo艣膰 niezabudowana, nieuzbrojona.
Cena nieruchomo艣ci 37聽760,00 z艂
Wadium - 6聽000,00 z艂
3. Nieruchomo艣膰, oznaczona w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 15/12 o pow. 0,0725聽ha po艂o偶ona w obr臋bie Pyrzyce 12. Nieruchomo艣膰 niezabudowana, nieuzbrojona.
Cena nieruchomo艣ci 32 960,00 z艂
Wadium - 6聽000,00 z艂

Do wylicytowanej ceny sprzeda偶y zostanie doliczony podatek VAT w wysoko艣ci 23%.
Nieruchomo艣ci gruntowe po艂o偶one s膮 w cz臋艣ci po艂udniowej miasta, u zbiegu ul.聽S艂owackiego i ul. M艂odych Technik贸w. Dzia艂ki po艂o偶one s膮 w kompleksie teren贸w przeznaczonych pod zabudow臋 mieszkaniow膮 jednorodzinn膮, w s膮siedztwie istniej膮cych ogrod贸w dzia艂kowych.
Dla wy偶ej wymienionych nieruchomo艣ci prowadzona jest Ksi臋ga Wieczysta nr聽SZ2T/00026712/2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce nieruchomo艣ci po艂o偶one s膮 na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urz膮dzeniami towarzysz膮cymi obiektom budowlanym. Forma zabudowy: zabudowa wolno stoj膮ca lub bli藕niacza, do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym jedna kondygnacja w dachu stromym).
Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci odby艂 si臋 w dniu 17 maja 2013 r., drugi w dniu 05 lipca 2013 r.

Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 23 sierpnia 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, przy ul. Lipia艅skiej 4, w sali nr 209, o godzinie 9.00

Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w terminie do dnia 19 sierpnia 2013 r. na konto 85203000451110000000549050 BG呕 Oddzia艂 Pyrzyce, ze wskazaniem nieruchomo艣ci kt贸rej dotyczy. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Wadium osoby wygrywaj膮cej przetarg zalicza si臋 na poczet ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Wadium pozosta艂ych uczestnik贸w przetargu zostanie zwr贸cone po zako艅czeniu przetargu, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. W przypadku uchylenia si臋 osoby wygrywaj膮cej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
Osoby fizyczne zobowi膮zane s膮 przed艂o偶y膰 komisji przetargowej dokument stwierdzaj膮cy ich to偶samo艣膰. W przypadku os贸b fizycznych pozostaj膮cych w zwi膮zku ma艂偶e艅skim nie posiadaj膮cych rozdzielczo艣ci maj膮tkowej, do dokonania czynno艣ci przetargowych konieczna jest obecno艣膰 obojga ma艂偶onk贸w. Osoby prawne przyst臋puj膮ce do przetargu musz膮 przed艂o偶y膰 wypis z odpowiedniego rejestru handlowego wraz z wa偶nymi pe艂nomocnictwami.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami ul. Bartosza G艂owackiego 22 lub telefonicznie pod nr 915704260 w godzinach od 7.30 do 15.00.R E G U L A M I N

trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 23 sierpnia 2013 roku na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

1. Regulamin okre艣la zasady przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowych, niezabudowanych po艂o偶onych w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ki:
- nr 15/1 o pow. 0,0969 ha wraz z udzia艂em 1/4 cz臋艣ci w dzia艂ce nr 15/8 o pow. ca艂kowitej 0,0259 ha stanowi膮cej drog臋 wewn臋trzn膮,
- nr 15/6 o pow. 0,0812 ha,
- nr 15/12 o pow. 0,0725 ha.
2. W przetargu maj膮 prawo wzi膮膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne.
3. Uczestnicy bior膮 udzia艂 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika. Je偶eli uczestnik jest reprezentowany przez pe艂nomocnika, konieczne jest przed艂o偶enie orygina艂u pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do dzia艂ania na ka偶dym etapie post臋powania przetargowego.
4. Osoby przyst臋puj膮ce do przetargu winny przed艂o偶y膰 komisji przetargowej o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 z warunkami przetargu i przyj臋ciu ich bez zastrze偶e艅 oraz o zapoznaniu si臋 ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomo艣ci i gotowo艣ci jej nabycia bez zastrze偶e艅 w stanie obecnym.
5. Przetarg wygrywa ten uczestnik przetargu, kt贸ry zg艂osi najwy偶sz膮 cen臋.
6. O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
7. Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w terminie do dnia 19 sierpnia 2013 r. na konto 85203000451110000000549050 BG呕 Oddzia艂 Pyrzyce, ze wskazaniem nieruchomo艣ci kt贸rej dotyczy.
8. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
9. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg przegra艂, podlega zwrotowi na wskazane konto bankowe niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 3 dni od dnia odwo艂ania lub zamkni臋cia przetargu.
10. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci.
11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si臋 uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 od zawarcia umowy, w terminie okre艣lonym odr臋bnym zawiadomieniem.
12. Cena osi膮gni臋ta w przetargu, powi臋kszona o podatek VAT stanowi cen臋 nabycia nieruchomo艣ci i p艂atna jest w ca艂o艣ci przed zawarciem umowy sprzeda偶y. Wp艂ata powinna nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej.
13. Op艂aty zwi膮zane z przeniesieniem w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (koszty notarialne, s膮dowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
14. Nabywca przejmuje nieruchomo艣膰 w stanie istniej膮cym.
15. Nabywca na w艂asny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomo艣ci.
16. Uczestnik, kt贸ry wygra艂 przetarg nabywa nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 przedmiotem przetargu na zasadach okre艣lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo艣ciami.
17. Protok贸艂 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y.
18. Przetarg mo偶e by膰 odwo艂any zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z p贸藕n. zm.).

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si臋 przepisy rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108).
Autor : Wanda Obrze偶giewicz
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-07-18 11:24:29
Data ostatniej modyfikacji : 2013-07-18 12:08:19
Liczba wy艣wietle艅 : 2118

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.07.2013 10:26poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.07.2013 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.07.2013 10:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11793706