logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXIX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 26 czerwca 2013 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXIX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 26 czerwca 2013 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂贸w z XXVI oraz z XXVII nadzwyczajnej i XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:

1) Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2012 (proj. nr 156);

a) Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za 2012 r.;
b) Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2012;
d) Opinie sta艂ych komisji Rady;
e) Dyskusja;
f) Podj臋cie uchwa艂y.

2) Projekt uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 157);

a) Wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) Dyskusja;
d) Podj臋cie uchwa艂y.


8. Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

9. Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

11. Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 150);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie pozbawienia dr贸g nr: 1590Z, 1595Z, 1598Z, 1603Z i cz臋艣ci 1572Z kategorii dr贸g powiatowych oraz zaliczenia cz臋艣ci dotychczasowej drogi wojew贸dzkiej nr 156 do dr贸g powiatowych (proj. nr 151);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy z Poczt膮 Polsk膮 Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie (proj. nr 153);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.
15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013 (proj. nr 152);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013-2024 (proj. nr 154);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XL/228/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 155);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
20. Zamkni臋cie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-06-12 13:12:51
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-12 13:12:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1887licznik odwiedzin: 12481640