logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 32/2004 z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 32/2004
z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 2.

Starosta poprosi艂 J贸zefa Burcana, aby przedstawi艂 informacj臋 na temat bie偶膮cej sytuacji finansowej SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji oraz efekt贸w restrukturyzacji zad艂u偶enia. Informacja zawiera艂a wielko艣膰 zobowi膮za艅 plac贸wki oraz podj臋te dzia艂ania maj膮ce na celu umorzenie niekt贸rych p艂atno艣ci, kompensaty zobowi膮za艅 oraz odzyskanie nale偶nych p艂atno艣ci za nadlimity i z tytu艂u ustawy „203”. W dniu wczorajszym i dzisiejszym zosta艂y wyp艂acone zobowi膮zania pracownicze. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci. W wyniku ko艅cowego wprowadzania danych dotycz膮cych podzia艂u dzia艂ki do systemu informatycznego zosta艂a ujawniona pomy艂ka wynikaj膮ca z b艂臋dnego wybrania wsp贸艂rz臋dnej. Spowodowa艂o to niewielk膮 zmian臋 wielko艣ci dzia艂ki, kt贸r膮 podano w uchwale. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2004. Proponowane zmiany uzyska艂y akceptacj臋 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004. Zmiany wynika艂y z konieczno艣ci dokonania przesuni臋膰 艣rodk贸w na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych w plac贸wkach o艣wiatowych na wyp艂aty rent i emerytur. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Zmiana jest zwi膮zana z konieczno艣ci膮 wprowadzenia dotacji celowej na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie porozumienia z Urz臋dem Wojew贸dzkim na prowadzenie biura paszportowego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za rok 2003. Cz艂onkowie otrzymali wcze艣niej sprawozdanie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2003. Uchwa艂a ta stanowi podstaw臋 realizacji poprzedniej uchwa艂y. Zarz膮d podj膮艂 j膮 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Jadwig臋 Piekarsk膮 i Zenobi臋 Sienkiewicz. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ostatnia uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, kt贸r膮 przedstawi艂 Starosta dotyczy艂a upowa偶nienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dodatku w wysoko艣ci 20 % wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 wrze艣nia 2004 r. w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zgody na zmian臋 w planie dochod贸w Domu Dziecka w Czernicach. Zmiana zwi膮zana jest z uzyskaniem dodatkowych dochod贸w z us艂ug, kt贸re zostan膮 przeznaczone na zakup 艣rodk贸w 偶ywno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poinformowa艂, 偶e dochodz膮 do niego r贸偶ne informacje o sytuacji w Domu Dziecka. Zaproponowa艂 wyznaczy膰 dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du, kt贸rzy przeprowadz膮 kontrol臋 w tej jednostce. Do przeprowadzenia kontroli wybrano Piotra Rybkowskiego i Halin臋 Korzeniewicz, kt贸rzy wyrazili zgod臋. Starosta zaproponowa艂 te偶, aby w tej kontroli uczestniczy艂a El偶bieta Marsza艂ek inspektor ds. kadr i p艂ac, kt贸ra po ostatniej kontroli Inspekcji Pracy w Starostwie doskonale orientuje si臋 w wymaganiach formalno-prawnych w tej dziedzinie. Przy okazji Starosta nadmieni艂, 偶e wyniki kontroli by艂y dobre, a nawet wi臋cej ni偶 dobre.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Uzyskane 艣rodki zostan膮 przeznaczone na podwy偶k臋 wynagrodze艅 dla pracownik贸w. Pracownicy PCPR nie otrzymali 偶adnych zwi臋ksze艅 p艂ac od roku 2000. Na podstawie za艂膮czonej tabeli wynagrodze艅 nie mo偶na by艂o jednoznacznie okre艣li膰 sposobu wykorzystania wnioskowanych 艣rodk贸w w zwi膮zku z tym Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o rozpatrzeniu tego wniosku na nast臋pnym posiedzeniu, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Do tego czasu kierownik PCPR powinien przygotowa膰 wyliczenia dotycz膮ce podwy偶ek zawieraj膮ce wszystkie sk艂adniki wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na od艂膮czenie lokalu nr 1 przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 od sieci CO. W艂asno艣ci膮 powiatu s膮 dwa mieszkania w tym budynku. Piotr Rybkowski wyrazi艂 zgod臋, Robert Betyna wstrzyma艂 si臋, a przeciw g艂osowa艂y trzy osoby. Wobec tego Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na od艂膮czenie lokalu nr 1. Decyzj臋 t臋 wyartyku艂owa艂 poprzez oddanie dw贸ch g艂os贸w (po jednym za ka偶de mieszkanie) na karcie g艂osowania Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 pismo sp贸艂ki Geotermia Pyrzyce w sprawie uregulowania zaleg艂o艣ci z tytu艂u odbioru energii cieplnej przez plac贸wki powiatowe. Zarz膮d poleci艂 wystosowa膰 do dyrektor贸w plac贸wek wymienionych w pi艣mie, wezwanie do przedstawienia wyja艣nie艅 i podania przyczyn zaleg艂o艣ci oraz terminu ich uregulowania.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na og艂oszenia przetarg贸w nieograniczonych na:
- budow臋 chodnika wzd艂u偶 drogi 1712Z Kunowo - Stary Przylep w m. Czernice,
- wykonanie us艂ug przy zimowym utrzymaniu dr贸g kategorii powiatowej na terenie powiatu pyrzyckiego administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w sezonach zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
- wykonanie us艂ug przy utrzymaniu czysto艣ci ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na terenie miasta Pyrzyce w okresie stycze艅 2005 r. - grudzie艅 2007 r.
Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zawarcie umowy na okres trzech lat musi by膰 poprzedzone zgod膮 Rady Powiatu w oparciu o zapisy w wieloletnim planie inwestycyjnym. R贸wnie偶 inwestycja w Czernicach wzbudzi艂a zdziwienie cz艂onk贸w Zarz膮du, gdy偶 nie by艂a wcze艣niej planowana. Wobec powy偶szego ten wniosek zosta艂 od艂o偶ony do rozpatrzenia na nast臋pnym posiedzeniu, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekty:
- Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Warnice,
- Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Warnice.
Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 obydwa projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. W g艂osowaniu nie uczestniczy艂 Robert Betyna, kt贸ry musia艂 wcze艣niej opu艣ci膰 posiedzenie Zarz膮du.
Z kolei Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
- nieruchomo艣ci nr ewid. 282/1 w obr臋bie geodezyjnym Str贸偶ewo,
- nieruchomo艣ci nr ewid. 190/26 w obr臋bie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce.
Zarz膮d zatwierdzi艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-09-22 12:05:55
Data ostatniej modyfikacji : 2004-09-22 12:05:55
Liczba wy艣wietle艅 : 3162licznik odwiedzin: 11420424