logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Uchwa艂a Nr XXVI/147/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721, zmiana z 2011 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 209, poz. 1244, Dz.U.2010r. Nr 226, poz.1475, Dz. U.2011 r. Nr 291, poz. 1707, Dz. U. Nr 209, poz. 1243, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, Dz.U.2012 poz. 1456, oraz z 2013 r. poz.73 ), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1
.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2013 r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:

1) Rehabilitacja zawodowa - 60.000 z艂 z przeznaczeniem na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu,

2) Rehabilitacja spo艂eczna - 753.321 z艂 z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 464.751 z艂
b) projekt "Nowa Szansa" - jako wk艂ad w艂asny z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 53.109 z艂,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 228.461 z艂,
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych - 7.000 z艂.


搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej i Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej.


搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-23 14:31:41
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-23 14:31:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1636licznik odwiedzin: 12640027