logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 7 lutego 2013 r. (nr 1/13) oraz 14 marca 2013 r. (nr 4/13) i z dnia 16 kwietnia 2013 r. (nr 5/13)


UCHWA艁A NR XXVI/144/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2013 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 7 lutego 2013 r. (nr 1/13) oraz 14 marca 2013 r. (nr 4/13) i z dnia 16 kwietnia 2013 r. (nr 5/13)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skarg pana Edwarda Zawadzkiego zamieszka艂ego w Pyrzycach na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 7 lutego 2013 r. (nr 1/13) i z dnia 14 marca 2013 r. (nr 4/13) oraz z dnia 16 kwietnia 2013 r. (nr 5/13), uznaje si臋 skargi za bezzasadne z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2


Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skarg Skar偶膮cego.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXVI/144/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.UZASADNIENIE:


Do Rady Powiatu w Pyrzycach wp艂yn臋艂y skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 ochrony 艣rodowiska z dnia 7 lutego 2013 r. (1/13) i z dnia 14 marca 2013 r. (4/13).
Skar偶膮cy odm贸wi艂 wzi臋cia udzia艂u w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna badaj膮ca zasadno艣膰 skarg zapozna艂a si臋 z ca艂膮 dokumentacj膮 zgromadzon膮 w sprawie r贸wnie偶 z ostatnimi wynikami bada艅, kt贸re nie potwierdzaj膮 przekroczenia poziomu dopuszczalnego emisji ha艂asu oraz z pismami pana Edwarda Zawadzkiego o nadmiernym ha艂asie z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz 6 lutego 2013 r. W pismach tych skar偶膮cy nie przedstawi艂 dowod贸w potwierdzaj膮cych zasadno艣膰 podwa偶ania wynik贸w bada艅 ha艂asu emitowanego do 艣rodowiska z terenu Sp贸艂ki PRES-CON oraz kontroli przeprowadzonej przez inspektor贸w Wojew贸dzkiego Inspektoratu Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie w dniu 5 pa藕dziernika 2012 r. podczas normalnej pracy zak艂adu. Kontrola ta zosta艂a przeprowadzona na wniosek Skar偶膮cego, kt贸ry zosta艂 przekazany do WIO艢 w Szczecinie przez Starost臋 Pyrzyckiego. Komisja zapozna艂a si臋 r贸wnie偶 z odpowiedziami Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 stycznia 2013 r. oraz z dnia 5 marca 2013 r. a nie jak mylnie podano 12 marca 2013 r. Wszystkie odpowiedzi Starosty kierowane do pana Edwarda Zawadzkiego by艂y udzielane w terminie zgodnie z Kpa, by艂y r贸wnie偶 przekazywane do wiadomo艣ci Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie jako sygnalizacj臋 dalej zg艂aszanego problemu. Zapoznano si臋 r贸wnie偶 z notatkami z przeprowadzonych wizji terenowych na polecenie Starosty Pyrzyckiego, kt贸re odby艂y si臋 w dniach 27 grudnia 2012 r i 11 stycznia 2013 r., kt贸re nie potwierdzi艂y zasadno艣ci zg艂osze艅 Skar偶膮cego.
Z informacji przekazanych przez Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie - pismo z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r. wynika, 偶e pan Edward Zawadzki by艂 informowany o zaplanowanej kontroli ha艂asu, lecz informacji tej mimo dwukrotnego awizo nie odebra艂. W pi艣mie tym pan Edward Zawadzki zosta艂 r贸wnie偶 poinformowany, 偶e "w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci mo偶e wyst臋powa膰 na drodze cywilnoprawnej przeciwko podmiotowi oddzia艂ywuj膮cemu na nieruchomo艣膰 z roszczeniami o zaniechanie okre艣lonych dzia艂a艅 o ile wyka偶e, 偶e powoduj膮 one zak艂贸cenia korzystania z jego nieruchomo艣ci ponad przeci臋tn膮 miar臋 wynikaj膮c膮 ze spo艂eczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomo艣ci i stosunk贸w miejscowych (art. 222 搂 2 w zwi膮zku z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16 poz. 93 z p贸藕. zm.".
W sprawie "
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-23 14:26:37
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-23 14:26:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1595licznik odwiedzin: 12625210