logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 30/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 30/2004
z dnia 18 sierpnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Tadeusz Tyrchniewicz dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach przedstawi艂 Informacj臋 o funkcjonowaniu DPS. Jednostka zalega z op艂atami mi臋dzy innymi za dostawy energii cieplnej z Geotermii Pyrzyce. Dyrektor zapewni艂, 偶e do ko艅ca roku zad艂u偶enie DPS zostanie zbilansowane poprzez dodatkowe dochody za przygotowywanie posi艂k贸w dla pracownik贸w i szk贸艂. Starosta zobowi膮za艂 dyrektora do zmiany sposobu rozlicze艅 z Geotermi膮 tak, aby nie powstawa艂y spi臋trzenia wydatk贸w w okresie grzewczym. We wrze艣niu radni Rady Miejskiej w Lipianach podejm膮 decyzj臋 w sprawie dalszego u偶ytkowania budynku filii DPS w Lipianach. W przypadku braku zgody na jego dalsze u偶ytkowanie filia w Lipianach b臋dzie zlikwidowana, a mieszka艅cy przeniesieni do innych plac贸wek. Dyrektor poinformowa艂 r贸wnie偶 o 艣rodkach otrzymanych z PFRON-u na zakup nowego samochodu. Obecnie jest przygotowywane og艂oszenie przetargu na jego zakup. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 ze zobowi膮zaniem dyrektora do zmiany sposobu rozlicze艅 z Geotermi膮, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

W uzupe艂nieniu informacji o funkcjonowaniu Domu Dziecka w Czernicach przedstawionej na posiedzeniu Zarz膮du w dniu 6 sierpnia 2004 r. Teresa Iwasiuk G艂贸wna Ksi臋gowa przedstawi艂a stan finans贸w jednostki. W wyniku podj臋tych dzia艂a艅 w kierunku poprawy stanu budynku doprowadzono do powstania pewnych zaleg艂o艣ci w regulowaniu zobowi膮za艅. W opinii G艂贸wnej Ksi臋gowej dyrektor Domu Dziecka potrafi znajdywa膰 sponsor贸w, kt贸rzy wspomagaj膮 plac贸wk臋 materialnie i finansowo. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e czasem jest to 藕le odczytywane i nawet w prasie pojawiaj膮 si臋 komentarze, 偶e bez pomocy sponsor贸w dzieci z Domu Dziecka w Czernicach nie mia艂yby, co je艣膰. Jest to oczywi艣cie nieprawda, gdy偶 maj膮 one zapewnion膮 bardzo dobr膮 opiek臋 i warunki socjalne. Niemniej jednak w przysz艂o艣ci nale偶y zwraca膰 uwag臋 na wypowiedzi w mediach i dba膰 o kreowanie zgodnego z prawd膮 wizerunku plac贸wki.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach. Uchwa艂a dotyczy艂a skierowania Marii 呕ubert, Janiny Sta艅czak, Aleksandry Ksi臋偶ak, Edwarda Wawrzyniaka, Konrada Urbaniaka, Henryka Nawratil, Andrzeja Raczkowskiego, Jana Kachela, Anny Ko艣ciureczko, Ryszarda G贸rskiego, Andrzeja Kornienko i Wiktorii Ilkiewicz. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kozielice.
Zarz膮d zatwierdzi艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki nr ew. 204/9 o pow. 0,4224 ha po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym Pyrzyce 9 przy ul Jana Paw艂a II 2, zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em. Wcze艣niejsze przetargi jak i trzeci nie doprowadzi艂y do znalezienia nabywcy. W wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu kolejnego przetargu za cen臋 r贸wn膮 75 % warto艣ci tj. 232 400 z艂.
Z kolei Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
- nieruchomo艣ci nr 234/2 w obr臋bie geodezyjnym Nr 5 miasta Gryfino,
- nieruchomo艣ci nr 200/20 ul. Rejtana w Pyrzycach,
- nieruchomo艣ci nr 104 w obr臋bie geodezyjnym Nr 12 miasta Pyrzyce.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Wicestarosta poinformowa艂 o aktualnej sytuacji zwi膮zanej z zaopatrzeniem Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 w wod臋. Pomimo rozm贸w prowadzonych z przedstawicielami Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego nie uzyskano zgody na przy艂膮czenie szko艂y do wodoci膮gu miejskiego. Wci膮偶 proponuje si臋 Zarz膮dowi wybudowanie na w艂asny koszt nitki o d艂ugo艣ci ponad 1 km pomimo tego, 偶e ko艅c贸wka wcze艣niej wybudowanej linii wodoci膮gowej znajduje si臋 na granicy dzia艂ki szko艂y. Ze wzgl臋du na zakaz u偶ywania wody z dotychczasowego uj臋cia do jakichkolwiek cel贸w, wydany przez SANEPID, Starosta podj膮艂 decyzj臋 o przy艂膮czeniu szko艂y do ko艅c贸wki wodoci膮gu miejskiego. B臋dzie si臋 to wi膮za艂o z konieczno艣ci膮 wykonania cz臋艣ci instalacji na terenie szko艂y. W przeciwnym razie, od wrze艣nia szko艂a nie mog艂aby rozpocz膮膰 dzia艂alno艣ci.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o roszczeniach p. Andrzeja Ha艂asa zwi膮zanych z pracami modernizacyjnymi drogi Mechowo-Letnin. Domaga si臋 on zmiany koryta rzeki przep艂ywaj膮cej przez jego dzia艂k臋. Roszczenia s膮 bezzasadne i nikt nie poczuwa si臋 do ich realizacji. Pan Andrzej Hat艂as mo偶e dochodzi膰 swoich praw na drodze s膮dowej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin


Pyrzyce, dnia 18 sierpnia 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-09-22 12:02:49
Data ostatniej modyfikacji : 2004-09-22 12:02:49
Liczba wy艣wietle艅 : 2978licznik odwiedzin: 11420479