logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego o nie likwidowaniu przystanku bus贸w na parkingu przy ul. Jana Henryka D膮browskiego w Pyrzycach


UCHWA艁A XXVI/142/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2013 r.


w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego o nie likwidowaniu przystanku bus贸w na parkingu przy ul. Jana Henryka D膮browskiego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 9 8 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 186 poz. 1100 z 2011 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu petycji mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 lutego 2013 r. (nr 2P/13) Rada Powiatu stwierdza, i偶 nale偶y nie uwzgl臋dni膰 petycji z przyczyn podanych w uzasadnieniu.

搂2


Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia przedstawiciela skar偶膮cych o sposobie za艂atwienia petycji poprzez przes艂anie odpisu niniejszej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXVI/142/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.


UZASADNIENIE


W dniu 18 lutego 2013 r. do Biura Rady Powiatu wp艂yn臋艂o pismo w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego o nielikwidowaniu przystanku bus贸w na parkingu przy ul. J. H. D膮browskiego w Pyrzycach podpisana przez Jacka Paku艂臋, kt贸ry reprezentuje firm臋 przewozow膮 EMBUS oraz przez ponad czterystu mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego. Pismo nosi dat臋 15 lutego 2013 r. i zosta艂o skierowane do wszystkich radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego. W zwi膮zku z tym nale偶y uzna膰, 偶e petycja zosta艂a skierowana do Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Rada Powiatu Pyrzyckiego Uchwa艂膮 Nr XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. okre艣li艂a przystanki komunikacyjne zgodnie z obowi膮zkiem okre艣lonym art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13). W wykazie stanowi膮cym za艂膮cznik do tej uchwa艂y uj臋to trzy przystanki autobusowe w mie艣cie Pyrzyce zlokalizowane w pasie drogowym dr贸g powiatowych, przy ul. Kili艅skiego, Szkolnej i Zabytkowej z kt贸rych po uzyskaniu stosownej zgody mog膮 korzysta膰 wszyscy przewo藕nicy.
Z projektem uchwa艂y wyst膮pi艂 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego i w wykazie za艂膮czonym do projektu uchwa艂y nie uj膮艂 przystanku przy ul. D膮browskiego w Pyrzycach, gdy偶 parametry techniczne tego parkingu nie pozwalaj膮 na wyznaczenie przystanku autobusowego w miejscu istniej膮cych zastrze偶onych stanowisk postojowych przewo藕nik贸w TRANSA, EMBUS i KRAJAN.
Zgodnie z 搂 51 rozporz膮dzenia Ministr贸w Infrastruktury oraz Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r., nr 170, poz. 1393) w sprawie znak贸w i sygna艂贸w drogowych na przystanku powinien by膰 umieszczony znak drogowy D-15 oznaczaj膮cy przystanek autobusowy jako miejsce zatrzymywania si臋 wskazanych na znaku pojazd贸w, kt贸rymi wykonywane s膮 odp艂atne przewozy os贸b na regularnych liniach i przewozy dzieci do szk贸艂 i przedszkoli. W celu wyznaczenia odcinka jezdni przeznaczonego na przystanek autobusowy bez zatoki powinna zosta膰 zastosowana linia przystankowa P-17 o minimalnej d艂ugo艣ci 30 m.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-23 14:25:21
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-23 14:25:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1863licznik odwiedzin: 12639929