logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXVI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 17 kwietnia 2013 roku godz. 14.15, sala Miejsko-Gminnego O艣rodka Kultury w Lipianach ul. Okrzei 5 Lipiany

PORZ膭DEK OBRAD
XXVI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 17 kwietnia 2013 roku
godz. 14.15, sala Miejsko-Gminnego O艣rodka Kultury w Lipianach ul. Okrzei 5 Lipiany


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u XXV sesji Rady Powiatu.
4. Wyst膮pienie Burmistrza Lipian.
5. WOLNA TRYBUNA DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
6. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
7. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

8. Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach;
a) Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji Bud偶etowej,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

9. Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach;
a) Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji Bud偶etowej,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy;
a) Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego;
a) Opinia Komisji Bud偶etowej,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

12. Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na 2013 rok;
a) Opinia Komisji Bud偶etowej,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

13. Sprawozdanie z wykonanych zada艅 za rok 2012 przez:
. Geodet臋 Powiatowego,
. Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
. Wydzia艂u Architektury i Budownictwa,
. Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
. Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji;
a) Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji 艢rodowiska,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

14. Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z Organizacjami Pozarz膮dowymi w roku 2012;
a) Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
b) Dyskusja,
c) Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego o nie likwidowaniu przystanku bus贸w na parkingu przy ul. Jana Henryka D膮browskiego w Pyrzycach (proj. nr 142);
a) Opinia Komisji Bud偶etowej,
b) Dyskusja,
c) Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania (proj. nr 145);
d) Dyskusja,
e) Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 7 lutego 2013 r. (nr 1/13) oraz z dnia 14 marca 2013 r. (nr 4/13) (proj. nr 146);
a) Dyskusja,
b) Podj臋cie uchwa艂y.
18. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania (proj. nr 143);
a) Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
b) Dyskusja,
c) Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013 (proj. nr 144);
a) Opinia Komisji Bud偶etowej,
b) Dyskusja,
c) Podj臋cie uchwa艂y.20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
22. Zamkni臋cie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-29 10:34:57
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-29 10:34:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1681licznik odwiedzin: 12473850