logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009

Uchwa艂a Nr XXX/147/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2009 o kwot臋 622.811 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 622.811 z艂
w tym:
Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 122.811 z艂
rozdz. 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 122.811 z艂
搂 2008 Dotacje rozwojowe oraz 艣rodki na
finansowanie Wsp贸lnej Polityki Rolnej o kwot臋 104.390 z艂
w tym projekt pn.:
"Nauka przez poznanie" o kwot臋 36.666 z艂
"Szko艂a dla rodzic贸w i wychowawc贸w" o kwot臋 35.505 z艂
"Tam gdzie nie ma poradni -
Bli偶ej miejsca zamieszkania" o kwot臋 32.219 z艂
搂 2009 Dotacje rozwojowe oraz 艣rodki na
finansowanie Wsp贸lnej Polityki Rolnej o kwot臋 18.421 z艂
w tym projekt pn.:
"Nauka przez poznanie" o kwot臋 6.470 z艂
"Szko艂a dla rodzic贸w i wychowawc贸w" o kwot臋 6.265 z艂
"Tam gdzie nie ma poradni -
Bli偶ej miejsca zamieszkania" o kwot臋 5.686 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 500.000 z艂
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczni贸w o kwot臋 500.000 z艂
搂 2888 Dotacje celowe otrzymane przez jednostk臋
samorz膮du terytorialnego od innej jednostki samorz膮du
terytorialnego b臋d膮cej instytucj膮 wdra偶aj膮c膮 na zadania
bie偶膮ce realizowane na podstawie porozumie艅 (um贸w) o kwot臋 340.250 z艂
na projekt pn.: "Przez wiedz臋 do pracy IV"
搂 2889 Dotacje celowe otrzymane przez jednostk臋
samorz膮du terytorialnego od innej jednostki samorz膮du
terytorialnego b臋d膮cej instytucj膮 wdra偶aj膮c膮 na zadania
bie偶膮ce realizowane na podstawie porozumie艅 (um贸w) o kwot臋 159.750 z艂
na projekt pn.: "Przez wiedz臋 do pracy IV"搂 2.

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2009 o kwot臋 622.811 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 622.811 z艂
w tym:
Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 122.811 z艂
rozdz. 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 122.811 z艂
w tym projekt pn.:
. "Nauka przez poznanie" o kwot臋 43.136 z艂
搂 4118 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 238 z艂
搂 4119 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 42 z艂
搂 4128 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 41 z艂
搂 4129 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 7 z艂
搂 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 4.651 z艂
搂 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 821 z艂
搂 4218 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 9.619 z艂
搂 4219 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.697 z艂
搂 4308 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 22.117 z艂
搂 4309 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 3.903 z艂
. "Szko艂a dla rodzic贸w i wychowawc贸w" o kwot臋 41.770 z艂
搂 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 33.006 z艂
搂 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 5.824 z艂
搂 4218 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 2.125 z艂
搂 4219 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 375 z艂
搂 4308 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 374 z艂
搂 4309 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 66 z艂
. "Tam gdzie nie ma poradni -
Bli偶ej miejsca zamieszkania" o kwot臋 37.905 z艂
搂 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 24.140 z艂
搂 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 4.260 z艂
搂 4218 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 5.355 z艂
搂 4219 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 945 z艂
搂 4308 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 2.724 z艂
搂 4309 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 481 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 500.000 z艂
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczni贸w o kwot臋 500.000 z艂
搂 3248 Stypendia dla uczni贸w o kwot臋 340.250 z艂
na projekt pn.: "Przez wiedz臋 do pracy IV"
搂 3249 Stypendia dla uczni贸w o kwot臋 159.750 z艂
na projekt pn.: "Przez wiedz臋 do pracy IV"


搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-20 09:34:38
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-20 09:36:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1578

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  20.03.2013 08:36poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  20.03.2013 08:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11838458