logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2013 r.

UCHWA艁A NR XXV/139/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych
na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2013 r.

Na podstawieart. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 98, poz. 817, Nr 95, poz. 788, Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 78, poz. 513; Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679, Nr 107, poz. 679; Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322; Dz. U. z 2011 r. Nr 82, poz. 451; Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696) Rada Powiatu Pyrzyckiego, po zasi臋gni臋ciu opinii w贸jt贸w i burmistrz贸w gmin z terenu Powiatu Pyrzyckiego oraz samorz膮du aptekarskiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Okre艣la si臋 rozk艂ad godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego wg za艂膮cznika do niniejszej uchwa艂y.

搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty og艂oszenia jej w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC22.1 KB POBIERZza艂膮cznik2013-02-28 07:35:33643

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-02-28 07:34:11
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-28 07:34:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1600licznik odwiedzin: 12640078