logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 20 lutego 2013 roku godz. 14.15, sala konferencyjna nr 12 (parter) Starostwa Powiatowegoul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce

PORZ膭DEK OBRAD
XXV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 20 lutego 2013 roku
godz. 14.15, sala konferencyjna nr 12 (parter) Starostwa Powiatowego
ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyjecie protoko艂u z XXII nadzwyczajnej sesji, XXIII sesji oraz XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
4. WOLNA TRYBUNA DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

7. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim. Informacje przedk艂adaj膮:
. Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
. Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
. Komendant Powiatowy Policji,
. Prokurator Rejonowy,
. Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.
a) Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮d Powiatu w 2012 r.;
a) Opinie sta艂ych komisji rady,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2012;
a) Opinie sta艂ych komisji rady,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

10. Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii i Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
a) Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji 艢rodowiska,
b) Dyskusja,
c) Przyjecie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za rok 2012;
a) Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

12. Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach;
a) Opinia Komisji Bud偶etowej,
b) Dyskusja,
c) Przyj臋cie sprawozdania.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2013 r. (proj. nr 139);
a) Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
b) Dyskusja,
c) Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2013 (proj. nr 140);
a) Opinie sta艂ych komisji rady,
b) Dyskusja,
c) Podj臋cie uchwa艂y.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
17. Zamkni臋cie obrad XXV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-02-07 14:18:28
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-07 14:18:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1890licznik odwiedzin: 12481593