logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia 'Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012-2014'

UCHWA艁A NR XXIII/133/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012-2014"


Na podstawie art. 12 pkt. 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153,
poz. 1271; Nr 102, poz. 1055; Nr 214, poz. 1806; z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458; Nr 92,
poz. 753, Nr 157; poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40,
poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz.1281;
Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwala si臋 "Powiatowy program przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012-2014" stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego i dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach.

搂 3.

Uchyla si臋 uchwa艂臋 Nr XX/98/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy".

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC99 KB POBIERZza艂膮cznik2013-01-04 12:11:04642

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 12:10:53
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 12:14:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1484

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  04.01.2013 11:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639916