logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012

UCHWA艁A NR XXIII/135/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 33.000 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 33.000 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 19.000 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2
Rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 19.000 z艂
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych oraz innych um贸w o podobnym charakterze o kwot臋 4.500 z艂
搂 0870 Wp艂ywy ze sprzeda偶y sk艂adnik贸w maj膮tkowych o kwot臋 5.500 z艂
搂 0970 Wp艂ywy z ro偶nych dochod贸w o kwot臋 9.000 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwot臋 14.000 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
Rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 14.000 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 14.000 z艂
搂 2. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 36.500 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 36.500 z艂
w tym:

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA
o kwot臋 36.500 z艂
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Rozdzia艂 85204 Rodziny zast臋pcze o kwot臋 36.500 z艂
搂 3110 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 36.500 z艂
搂 3. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 33.000 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 33.000 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 19.000 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2
Rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 19.000 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 19.000 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwot臋 14.000 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
Rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 14.000 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 14.000 z艂
搂 4. Zwi臋ksza si臋 plan rozchod贸w bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 36.500 z艂 w 搂 992 Sp艂aty otrzymanych krajowych po偶yczek i kredyt贸w.
搂 5. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 12:12:29
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 12:13:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1551

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  04.01.2013 11:12poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639847