logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach


UCHWA艁A NR XXIII/134/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281) w zwi膮zku z art. 42 ust. 4 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm., z 2011 r. Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 174, poz. 1039, Dz. U. Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. Dz. U. Nr 742) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puj臋:

搂 1.

W za艂膮czniku do uchwa艂y nr XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1. Zmienia si臋 tre艣膰 搂 2 ust. 2 statutu nadaj膮c mu brzmienie: "Zgodnie z rodzajami prowadzonej dzia艂alno艣ci leczniczej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach wyodr臋bniono dwa przedsi臋biorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia艂alno艣ci leczniczej:
1) Szpital w Pyrzycach
2) Ambulatorium w Pyrzycach".
2. Zmienia si臋 tre艣膰 搂 2 ust. 3 nadaj膮c mu brzmienie: "Przedsi臋biorstwa Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach posiadaj膮 wsp贸ln膮 administracj臋, ksi臋gowo艣膰, obs艂ug臋 gospodarcz膮 i techniczn膮".
3. 搂 6 ust. 2 pkt 1) lit. e) - zostaje wykre艣lony.
4. W 搂 6 ust. 2 pkt 2) dodaje si臋 liter臋 e) nadaj膮c jej brzmienie: "regulaminu organizacyjnego".
5. Zmienia si臋 tre艣膰 搂 7 nadaj膮c mu brzmienie: "Struktur臋 organizacyjn膮 Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawia za艂膮cznik nr 1 oraz nr 2 do Statutu".

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 12:11:45
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 12:11:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1661licznik odwiedzin: 12640039