logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2013

UCHWA艁A NR XXIII/129/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2013 rok w wysoko艣ci 39.647.104 z艂 z tego:

1) dochody bie偶膮ce 37.047.104 z艂 w tym:
a) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 31.494.304 z艂
b) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.551.800 z艂
c) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000 z艂
2) dochody maj膮tkowe 2.600.000 z艂 w tym:
a) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 2.600.000 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 2, 3.
搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2013 w wysoko艣ci 38.515.104 z艂 z tego:
1) wydatki bie偶膮ce 36.392.504 z艂 w tym:
a) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 30.839.704 z艂
b) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.551.800 z艂
c) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2) wydatki maj膮tkowe 2.122.600 z艂 w tym:
a) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 2.122.600 z艂- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
搂 3. Ustala si臋 planowan膮 nadwy偶k臋 bud偶etu w kwocie 1.132.000 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na cz臋艣ciowe pokrycie zobowi膮za艅 zwi膮zanych z wykupem papier贸w warto艣ciowych (obligacji) w kwocie 1.132.000 z艂.
搂 4. Ustala si臋 przychody bud偶etu powiatu w kwotach:
1) przychody 264.000 z艂
2) rozchody 1.396.000 z艂 kt贸re zostan膮 przeznaczone na:
- sp艂at臋 zaci膮gni臋tych kredyt贸w kwota 146.000 z艂
- wykup papier贸w warto艣ciowych kwota 1.250.000 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.
搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerw臋 celow膮 w wysoko艣ci 71.000 z艂 z przeznaczeniem na:
a) realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w kwocie 71.000 z艂
搂 6. Ustala si臋 limity zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w i po偶yczek zaci膮ganych na sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000 z艂.
搂 7. Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w wysoko艣ci 2.357.608 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.
搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 401.900 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.
搂 9. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1) zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000z艂,
2) dokonywania zmian w planie wydatk贸w:
a) uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) maj膮tkowych,
c) dotacji z bud偶etu powiatu, z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂am klasyfikacji bud偶etowej,
3) przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4) udzielania w roku bud偶etowym po偶yczek do kwoty 500.000 z艂,
5) lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
6) zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000 z艂,
7) udzielania pracownikom urz臋du zaliczek na wydatki,
8) przekazanie uprawnie艅 kierownikom jednostek bud偶etowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.
搂 10. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 11. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2013 r. i podlega og艂oszeniu:
1) w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
2) na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC572 KB POBIERZza艂膮czniki2013-01-04 12:06:26684

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 12:03:31
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 12:04:48
Liczba wy艣wietle艅 : 2075

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  04.01.2013 11:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639998