logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012

UCHWA艁A NR XXII/124/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 83.962 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 83.962 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 62.811 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 62.811 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 62.811 z艂

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA
o kwot臋 21.151 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 21.151 z艂
搂 2007 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 21.151 z艂


搂 2. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 271.962 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 271.962 z艂
w tym:

Dzia艂 756 DOCHODY OD OS脫B PRAWNYCH, OD OS脫B FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ膭CYCH OSOBOWO艢CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI膭ZANE Z ICH POBOREM o kwot臋 25.000 z艂
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych
Rozdzia艂 75618 Wp艂ywy z innych op艂at stanowi膮cych dochody jednostek samorz膮du terytorialnego na podstawie ustaw o kwot臋 25.000 z艂
搂 0490 Wp艂ywy z innych lokalnych op艂at pobieranych przez jednostki samorz膮du terytorialnego na podstawie odr臋bnych ustaw o kwot臋 25.000 z艂

Dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 112.811 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 112.811 z艂
搂 2920 Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 112.811 z艂

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 3.000 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
Rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 3.000 z艂
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych oraz innych um贸w o podobnym charakterze o kwot臋 3.000 z艂

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA
o kwot臋 131.151 z艂
Dom Pomocy Spo艂ecznej
Rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 110.000 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 110.000 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 21.151 z艂
搂 2008 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 21.151 z艂
搂 3. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 192.451 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 192.451 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 82.800 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
Rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 25.000 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 25.000 z艂
Rozdzia艂 80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 57.800 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 52.800 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 5.000 z艂

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA
o kwot臋 31.651 z艂
Dom Pomocy Spo艂ecznej
Rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 21.151 z艂
搂 4117 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 269 z艂
搂 4127 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 38 z艂
搂 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 1.536 z艂
搂 4217 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 3.613 z艂
搂 4307 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 13.706 z艂
搂 4387 Zakup us艂ug obejmuj膮cych t艂umaczenia o kwot臋 1.989 z艂

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Rozdzia艂 85204 Rodziny zast臋pcze o kwot臋 10.500 z艂
搂 3110 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 10.500 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwot臋 78.000 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
Rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 78.000 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 67.600 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 10.400 z艂
搂 4. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 380.451 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 380.451 z艂
w tym:

Dzia艂 600 TRANSPORT I 艁膭CZNO艢膯
o kwot臋 25.000 z艂
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych
Rozdzia艂 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwot臋 25.000 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 25.000 z艂

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 213.000 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
Rozdzia艂 80102 Szko艂y podstawowe specjalne o kwot臋 28.200 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 28.200 z艂

Rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 132.600 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot 132.600 z艂

Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
Rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 53.000 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 53.000 z艂

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA
o kwot臋 131.151 z艂
Dom Pomocy Spo艂ecznej
Rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 131.151 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 20.000 z艂
搂 4120 Sk艂adki na fundusz Pracy o kwot臋 2.000 z艂
搂 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 88.000 z艂
搂 4118 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 269 z艂
搂 4128 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 38 z艂
搂 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 1.536 z艂
搂 4218 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 3.613 z艂
搂 4308 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 13.706 z艂
搂 4388 Zakup us艂ug obejmuj膮cych t艂umaczenia o kwot臋 1.989 z艂

Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 10.500 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy
Rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 10.500 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 8.000 z艂
搂 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 2.500 z艂
搂 5. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Rady
Wojciech Ku藕mi艅ski


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-03 14:17:24
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-03 14:22:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1788

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  03.01.2013 13:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12626050