logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki op艂aty za korzystanie przez operator贸w lub przewo藕nik贸w z przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki

UCHWA艁A NR XXII/128/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki op艂aty za korzystanie przez operator贸w lub przewo藕nik贸w z przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i 19, art. 12 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w zwi膮zku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zmiana Dz. U. Nr 228, poz. 1368) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Korzystanie przez operator贸w i przewo藕nik贸w z przystank贸w
komunikacyjnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego jest odp艂atne.
搂 2. Ustala si臋 stawk臋 op艂aty dla operator贸w i przewo藕nik贸w za korzystanie z przystank贸w komunikacyjnych w wysoko艣ci 0,05 z艂 za jedno zatrzymanie si臋 艣rodka transportu na przystanku.
搂 3. Op艂aty, o kt贸rych mowa w 搂 2 stanowi膮 doch贸d Powiatu Pyrzyckiego z przeznaczeniem na utrzymanie przystank贸w komunikacyjnych.
搂 4. Wykaz przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunki i zasady korzystania z tych przystank贸w ustala Rada Powiatu Pyrzyckiego w odr臋bnej uchwale.
搂 5. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-03 14:21:55
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-03 14:21:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1996licznik odwiedzin: 12625800