logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w

UCHWA艁A NR XXII/127/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 19, art. 12 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w zwi膮zku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zmiana Dz. U. Nr 228, poz. 1368) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Okre艣la si臋 przystanki komunikacyjne, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki, zgodnie z wykazem stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y
搂 2. 1. Do korzystania z przystank贸w uprawnieni s膮 operatorzy i przewo藕nicy realizuj膮cy publiczny transport zbiorowy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
2. Za korzystanie z przystank贸w komunikacyjnych okre艣lonych w 搂 1 pobiera si臋 op艂aty. Stawki op艂at za korzystanie z przystank贸w komunikacyjnych ustala Rada Powiatu Pyrzyckiego w odr臋bnej uchwale.
搂 3. Ustala si臋 nast臋puj膮ce zasady korzystania z przystank贸w komunikacyjnych, o kt贸rych mowa w 搂 1:
1) przystanki komunikacyjne mog膮 by膰 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu obs艂ugi podr贸偶nych na liniach komunikacyjnych, zgodnie z aktualnym rozk艂adem jazdy;
2) przewo藕nicy i operatorzy s膮 zobowi膮zani do zatrzymywania si臋 w zatoce przystankowej lub przy s艂upku przystankowym, w taki spos贸b, aby nie ogranicza膰 przepustowo艣ci i nie blokowa膰 stanowiska innym przewo藕nikom (operatorom) oraz w spos贸b niepowoduj膮cy zagro偶enia bezpiecze艅stwa ruchu;
3) przewo藕nicy i operatorzy s膮obowi膮zani do 艣cis艂ego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w aktualnym rozk艂adzie jazdy;
4) zatrzymywanie pojazd贸w na przystankach komunikacyjnych nast臋puje wy艂膮cznie na czas niezb臋dny do wsiadania i wysiadania pasa偶er贸w lub w przypadku sprzeda偶y bilet贸w przez kieruj膮cych pojazdem, na czas potrzebny do pobrania nale偶no艣ci, jednak nie d艂u偶ej ni偶 5 minut.
搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczacy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC165.5 KB POBIERZza艂膮cznik2013-01-03 14:21:15777

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-03 14:20:12
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-03 14:20:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2043licznik odwiedzin: 12625679