logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu, obowi膮zuj膮cych w 2013 roku

UCHWA艁A NR XXII/126/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu, obowi膮zuj膮cych w 2013 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 j.t.) oraz obwieszczenia Ministra Finans贸w z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych w 2013 r. maksymalnych stawek op艂at za usuni臋cie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym (MP poz. 579) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1. Ustala si臋 wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - za usuni臋cie - 110 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 17 z艂;
2) motocykl - za usuni臋cie - 218 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 24 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 478 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 37 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 597 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 49 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 846 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 71 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1 247 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 132 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1 518 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 196 z艂.
搂 2. Ustala si臋 wysoko艣膰 koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - 55 z艂;
2) motocykl - 109 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 239 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 298,50 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 423 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 623,50 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 759 z艂
搂 3. Op艂aty okre艣lone w 搂 1 i 搂 2 zawieraj膮 podatek VAT.
搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2013 r.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-03 14:19:01
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-03 14:19:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1636licznik odwiedzin: 12639868