logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

UCHWA艁A NR XXII/125/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721, zmiana z 2011 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 209, poz. 1244, Dz. U. Nr 291, poz. 1707, Dz. U. Nr 209, poz. 1243, Dz. U. z 2012 r. poz. 986), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2012 r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:

1) Rehabilitacja zawodowa - 50.217 z艂 z przeznaczeniem na zwrot wydatk贸w na instrumenty
i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych
w zatrudnieniu,

2) Rehabilitacja spo艂eczna - 993.056 z艂 z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 461.177 z艂,
b) projekt "Nowa Szansa" - jako wk艂ad w艂asny z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 56.683 z艂,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 261.812 z艂,
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu si臋 i technicznych w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych - 190.000 z艂,
e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych - 6.000 z艂,
f) dofinansowanie uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych i ich opiekun贸w w turnusach rehabilitacyjnych - 17.384 z艂.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej i Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej.

搂 3.

Traci moc uchwa艂a Nr XVIII/100/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-03 14:18:03
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-03 14:18:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1441licznik odwiedzin: 12639769