logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012

Uchwa艂a Nr XXI/121/12
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 2.300.000 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 2.300.000 z艂
w tym:

Dzia艂 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
o kwot臋 2.000.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 2.000.000 z艂
搂 0870. Wp艂ywy ze sprzeda偶y sk艂adnik贸w maj膮tkowych o kwot臋 2.000.000 z艂

Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 300.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 85333 powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 300.000 z艂
搂 2690. 艢rodki z fundusz Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie koszt贸w wynagrodzenia i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne pracownik贸w powiatowego urz臋du pracy o kwot臋 300.000 z艂.
搂 2. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 2.000.000 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 2.000.000 z艂
w tym:

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA
o kwot臋 2.000.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 85201 Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze o kwot臋 2.000.000 z艂
搂 6050. wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 2.000.000 z艂.
搂 3. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 236.580 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 236.580 z艂
w tym:

Dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA
o kwot臋 236.580 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 85111 Szpitale og贸lne o kwot臋 58.000 z艂
搂 6220. Dotacje celowe z bud偶etu na finansowanie lub dofinansowanie koszt贸w realizacji inwestycji i zakup贸w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans贸w publicznych o kwot臋 58.000 z艂
Rozdzia艂 85195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 178.580 z艂
搂 4600. kary i odszkodowania wyp艂acane na rzecz os贸b prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwot臋 178.580 z艂.
搂 4. Zmniejsza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 6.000 z艂 w 搂 931 Przychody ze sprzeda偶y innych papier贸w warto艣ciowych.
搂 5. Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 542.580 z艂 w 搂 950 wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
搂 6. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 7. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-11-15 14:29:17
Data ostatniej modyfikacji : 2012-11-15 14:32:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1715

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  15.11.2012 13:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639885