logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A XX/117/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsi臋biorstwa Wielobran偶owego

UCHWA艁A XX/117/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsi臋biorstwa Wielobran偶owego "SANIT" sp. j. Arkadiusz Jackowski i Krzysztof B艂a偶ejewski z siedzib膮 w Stargardzie Szczeci艅skim z dnia 23 sierpnia 2012 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (nr 14/12)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 254, poz. 1700 z 2010 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi Przedsi臋biorstwa Wielobran偶owego "SANIT" sp. j. Arkadiusz Jackowski i Krzysztof B艂a偶ejewski z siedzib膮 w Stargardzie Szczeci艅skim z dnia 23 sierpnia 2012 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (nr 14/12) uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Wiceprzewodnicz膮cy Rady

Piotr Rybkowski


UZASADNIENIE

Skarga Przedsi臋biorstwa Wielobran偶owego "SANIT" sp. J. Arkadiusz Jackowski i Krzysztof B艂a偶ejewski z siedzib膮 w Stargardzie Szczeci艅skim, ul. Bema 5 z dn. 23 sierpnia 2012 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego dotycz膮ca post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, zosta艂a przekazana przez RIO w Szczecinie pismem z dnia 3 wrze艣nia 2012 r.
Komisja Rewizyjna wys艂ucha艂a informacji o stanie prawnym uregulowanym w Ustawie Prawo o zam贸wieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w zakresie braku ustawowych uprawnie艅 do wniesienia odwo艂ania na dokonan膮 czynno艣膰 wyboru najkorzystniejszej oferty w post臋powaniu przetargowym. Skar偶膮cy skorzysta艂 z przys艂uguj膮cego mu uprawnienia poinformowania zamawiaj膮cego o niezgodnej wg niego czynno艣ci wyboru oferty, gdy偶 nie odrzuci艂 oferty uznanej za najkorzystniejsz膮, zarzucaj膮c b艂臋dy w obliczeniu ceny.
Komisja zapozna艂a si臋 z odpowiedzi膮 starosty w sprawie nieuznania zasadno艣ci 偶膮dania skar偶膮cego oraz z pismem wicestarosty wskazuj膮cym czym kierowa艂a si臋 komisja przetargowa dokonuj膮c wyboru najkorzystniejszej oferty.
Komisja ustali艂a, 偶e skar偶膮cy nie wnosi艂 zapyta艅 do specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w zakresie kwalifikacji obiektu maj膮cego wp艂yw na wysoko艣膰 podatku VAT oraz, 偶e jedynym kryterium wyboru by艂a cena brutto. Komisja potwierdzi艂a na podstawie dokument贸w komisji przetargowej, 偶e dokonano wyboru zgodnie z tym kryterium. Podatek b臋dzie naliczony przez wykonawc臋 wg obowi膮zuj膮cych stawek VAT po zako艅czeniu inwestycji i w zwi膮zku z tym nie mo偶na uzna膰, 偶e nast膮pi艂o b膮d藕 nast膮pi uszczuplenie dochod贸w bud偶etu pa艅stwa.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-10-30 10:43:02
Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-30 10:43:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1625licznik odwiedzin: 12639994