logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Pe艂nomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP
ZADANIAPE艁NOMOCNIK STAROSTY DS. OC I ZK, SPRAW OBRONNYCH, ORAZ WSP脫艁PRACY Z POWIATOWYMI INSPEKCJAMI, S艁U呕BAMI I STRA呕AMI

Symbol wydzia艂u: P/OC
Nazwa: Pe艂nomocnik Starosty ds. OC i ZK, spraw obronnych, oraz
wsp贸艂pracy z Powiatowymi Inspekcjami, S艂u偶bami i Stra偶ami.
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 104, ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce
E - mail: ocizk@pyrzyce.pl

Andrzej Gumowski Telefon: 91 88 11 331
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 104


Do podstawowych zada艅 Pe艂nomocnik Starosty ds. OC i ZK, spraw obronnych, oraz wsp贸艂pracy z Powiatowymi Inspekcjami, S艂u偶bami
i Stra偶ami nale偶y:

1. W zakresie obrony cywilnej:
1) nadz贸r nad powiatowymi formacjami OC,
2) nadz贸r nad Powiatowym O艣rodkiem Danych i Alarmowania, koordynacja dzia艂a艅 obrony cywilnej na terenie powiatu pyrzyckiego
2. W zakresie zarz膮dzania kryzysowego:
1) koordynacja dzia艂a艅 zarz膮dzania kryzysowego na terenie powiatu pyrzyckiego
z uwzgl臋dnieniem zada艅 gmin wchodz膮cych w sk艂ad powiatu pyrzyckiego,
2) organizacja dzia艂a艅 Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego,
3) organizacja dzia艂a艅 i pracy Powiatowego Zespo艂u Ochrony Przeciwpo偶arowej
i Ratownictwa,
4) kierowanie pracami Powiatowego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
5) wsp贸艂praca z Powiatowymi Inspekcjami w zakresie zarz膮dzania kryzysowego.
3. W zakresie spraw obronnych:
1) organizacja i przeprowadzenie poboru do Si艂 Zbrojnych RP,
2) przygotowanie i prowadzenie "Akcji kurierskiej",
3) prowadzenie spraw z zakresu "odtwarzania ewidencji wojskowej", reklamowania od
s艂u偶by wojskowej i unieszkodliwiania niewybuch贸w,
4) nadz贸r nad wykonywaniem zada艅 obronnych w s艂u偶bie zdrowia.
4. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
1) kierowanie dzia艂alno艣ci膮 Kancelarii Tajnej Starostwa,
2) organizacja tzw. "poczty specjalnej",
3) wsp贸艂praca z pe艂nomocnikiem ochrony informacji niejawnych Starostwa.
5. W zakresie ochrony ludno艣ci:
1) koordynacja i nadz贸r nad organizacj膮 i funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Pyrzycach,
2) udzia艂 w pracach Komisji ds. Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu
Pyrzyckiego,
3) ochrona imprez masowych i sprawy z tym zwi膮zane,
4) wsp贸艂praca z Powiatowymi Inspekcjami w zakresie ochrony ludno艣ci.


6. W zakresie wsp贸艂pracy ze S艂u偶bami i Stra偶ami Powiatowymi - wykonywanie czynno艣ci
z zakresu wsp贸艂pracy i wsp贸艂dzia艂ania z powiatowymi s艂u偶bami i stra偶ami, a
w szczeg贸lno艣ci z Komend膮 Powiatow膮 Policji w Pyrzycach oraz z Komend膮 Powiatow膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach w takich sprawach jak:
1) dokonywanie analiz okresowych i rocznych sprawozda艅 Powiatowego Komendanta Policji i przedstawianie wniosk贸w,
2) analiza stanu potencjalnych zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa wsp贸lnoty powiatowej oraz 偶ycia i zdrowia ludzi,
3) wsp贸艂dzia艂anie z Wojew贸dzkim Komendantem przy powo艂ywaniu i odwo艂ywaniu
Powiatowego Komendanta Policji,
4) dokonywanie analiz okresowych i rocznych sprawozda艅 Komendanta Powiatowego PSP i przedstawianie wniosk贸w,
5) wsp贸艂dzia艂anie z Wojew贸dzkim Komendantem PSP przy powo艂ywaniu
i odwo艂ywaniu Komendanta Powiatowego PSP,
6) przedstawianie Staro艣cie wniosk贸w dotycz膮cych wyst膮pie艅 do w艂a艣ciwych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y oraz projekt贸w wyst膮pie艅 z 偶膮daniem przywr贸cenia porz膮dku prawnego lub podj臋cia dzia艂a艅 dla unikni臋cia zagro偶e艅Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-22 09:06:56
Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-22 13:02:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2148

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  22.10.2012 12:02poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.11.2005 08:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11793602