logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XIX/113/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 6 sierpnia 2012 r. (nr 12/12)


UCHWA艁A NR XIX/113/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 6 sierpnia 2012 r. (nr 12/12)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt. 4, i art. 239 搂1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 254, poz. 1700 z 2010 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi pana Edwarda Zawadzkiego zamieszka艂ego w Pyrzycach na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 6 sierpnia 2012 r. (nr 12/12) uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


UZASADNIENIE:


Pan Edward Zawadzki z艂o偶y艂 skarg臋 na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego pismem z dnia 6 sierpnia 2012 r. (rejestr skarg nr 12/12) na "nieza艂atwienie do chwili obecnej pisma z dnia 2012.04.04".

USTALENIA:

Skar偶膮cy otrzyma艂 odpowied藕 na swoje pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. w dniu 30 kwietnia 2012 r. /na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru/ wi臋c w terminie zgodnym z art. 35 Kpa. W pi艣mie tym /z dnia 26 kwietnia 2012 r./ podpisanym z upowa偶nienia Starosty przez dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska i Le艣nictwa, Skar偶膮cy informowany jest po raz kolejny o potrzebie dostarczenia dowod贸w - informacji, potwierdzaj膮cych emitowanie uci膮偶liwo艣ci w postaci silnego i d艂ugotrwa艂ego ha艂asu. Pismo to zosta艂o przekazane r贸wnie偶 do Zachodniopomorskiego Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie.
Ponadto Komisja Rewizyjna przyj臋艂a informacj臋, i偶 Starosta Pyrzycki dokona艂 osobi艣cie niezapowiedzianej lustracji terenu w dniu 7 sierpnia 2012 r. W trakcie ogl臋dzin maj膮cych na celu stwierdzenie stanu faktycznego w zakresie ha艂asu emitowanego przez zak艂ad nie stwierdzono emisji ha艂asu pochodz膮cej z terenu zak艂adu /notatka s艂u偶bowa R. Madejak/.

W pozosta艂ym zakresie skarg臋 ze wzgl臋du na brak nowych okoliczno艣ci na podstawie art. 239 搂 1 nie rozpatrywano.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-09-25 15:18:06
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-25 15:18:06
Liczba wy艣wietle艅 : 1548licznik odwiedzin: 12625811