logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XIX/112/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Justyny Pawelec na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 lipca 2012 r. (nr 11/12)


UCHWA艁A NR XIX/112/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi pani Justyny Pawelec na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 lipca 2012 r. (nr 11/12)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 186 poz. 1100 z 2011 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi pani Justyny Pawelec zamieszka艂ej w Zwierzynie na dzia艂alno艣膰 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 lipca 2012 r. (nr 11/12) uznaje si臋 skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮c膮.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


UZASADNIENIE:

Pani Justyna Pawelec z艂o偶y艂a skarg臋 na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pismem z dnia 24 lipca 2012 r. (rejestr skarg 11/12) Zgodnie z kodeksem post臋powania administracyjnego skarg臋 na dyrektora jednostki organizacyjnej rozpatruje Rada Powiatu.
Skar偶膮ca skar偶y si臋, i偶 wyprawk臋 na tzw. usamodzielnienie otrzyma艂a w ratach miesi臋cznych i musia艂a si臋 z nich rozlicza膰, nie otrzyma艂a te偶 ca艂ej kwoty oraz nie otrzymuje odpowiedzi na podania od 3 miesi臋cy.

USTALENIA:
Skar偶膮ca Justyna Pawelec 14 marca 2006 r. zwr贸ci艂a si臋 z pismem do dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach o pomoc pieni臋偶n膮 na usamodzielnienie. Decyzj膮 Nr 1/2006 z dnia 30 marca 2006 r., przyznana jej zosta艂a pomoc w wysoko艣ci 6.484 z艂 w transzach. Pierwsza transza w wysoko艣ci 1000 z艂 po przedstawieniu umowy najmu lokalu mieszkalnego, pozosta艂a kwota w wysoko艣ci 5.484 z艂 mia艂a zosta膰 wyp艂acona nie p贸藕niej ni偶 do 31 grudnia 2006 r. z tym, 偶e decyzja o wyp艂acie pozosta艂ych 艣rodk贸w jest uwarunkowana wykazaniem, 偶e pomoc wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem pod rygorem wstrzymania dalszych wyp艂at. Decyzja ta by艂a zgodna z 贸wcze艣nie obwi膮zuj膮cym Rozporz膮dzeniem Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. Nr 6 poz. 45 z 2005 r.). Wyp艂aty 艣wiadcze艅 mo偶na by艂o dokonywa膰 w transzach je艣li program usamodzielnienia tak przewidywa艂. Indywidualny program usamodzielnienia jest podstaw膮 przyznania 艣wiadcze艅 na usamodzielnienie z dat膮 podpisania go m.in. przez osob臋 usamodzielniaj膮c膮 si臋. Skar偶膮ca zatwierdzi艂a swoim podpisem program usamodzielnienia nie odwo艂a艂a si臋 r贸wnie偶 od decyzji w stosownym czasie, zgodnie z zawartym pouczeniem w decyzji. Skar偶膮ca otrzyma艂a 4 transze po 1000 z艂, po czym, ostatniej odebranej transzy nie rozliczy艂a (wym贸g konieczny do pobierania dalszej pomocy), zerwa艂a r贸wnie偶 kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. W dokumentacji jednostki, w aktach Skar偶膮cej, znajduje si臋 informacja opiekunki usamodzielnienia, kt贸ra zawiadamia, 偶e Skar偶膮ca r贸wnie偶 z ni膮 zerwa艂a kontakt. Opiekunka w czasie przypadkowego spotkania poinformowa艂a by艂膮 podopieczn膮 o konieczno艣ci nawi膮zania kontaktu z PCPR w Pyrzycach w sprawie wyp艂aty 艣wiadczenia (rozliczenie), gdy偶 brak kontaktu spowoduje wstrzymanie dalszych wyp艂at. Opiekunka poinformowa艂a, i偶 jej podopieczna odm贸wi艂a podania aktualnego miejsca zamieszkania. W zwi膮zku z powy偶szym na podstawie decyzji Nr 1/2006 z dnia 30 marca 2006 r., dalsza pomoc pieni臋偶na zosta艂a wstrzymana.
Komisja nie odnios艂a si臋 do zarzutu "ju偶 kilka poda艅 wys艂a艂am z pro艣b膮 o wyja艣nienie sytuacji ale ju偶 ponad 3 miesi膮ce czekam na odpowied藕 i dalej nic", gdy偶 po wezwaniu Skar偶膮cej do uzupe艂nienie skargi o informacje w jakich dniach wys艂ane zosta艂y podania o kt贸rych pisze (zgodnie z 搂8.2. Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk贸w Dz. U. Nr 5 poz. 46 z 2002 r.) pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia w tym zakresie, skar偶膮ca nie usun臋艂a przytoczonych brak贸w.
Komisja podkre艣la, i偶 pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach wykazali bardzo du偶o dobrej woli w pomocy w usamodzielnieniu si臋 Skar偶膮cej. Nie zaniedbali 偶adnych obowi膮zk贸w, przeciwnie, podeszli do sprawy w spos贸b ciep艂y, ludzki, pozbawiony cech biurokracji w pejoratywnym tego s艂owa znaczeniu.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-09-25 15:17:39
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-25 15:17:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1883licznik odwiedzin: 12625697