logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XIX/109/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach

UCHWA艁A NR XIX/109/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu
Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281) w zwi膮zku z art. 42 ust. 4 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm., z 2011 r. Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 174, poz. 1039, Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puj臋:

搂 1
W Uchwale Nr XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie nadania Statutu Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach zmienia si臋 tre艣膰 搂3 nadaj膮c mu brzmienie: "Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia".
搂 2
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 3
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-09-25 15:15:43
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-25 15:15:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1588licznik odwiedzin: 12640147