logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XIX/107/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/98/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej

UCHWA艁A NR XIX/107/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/98/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r., Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Dz. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Dz. U. Nr 40, poz. 230; Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113; Dz. U. Nr 217; poz.1281; Dz. U. 149, poz. 887) i art. 10 ust 1 w zwi膮zku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz.136, zmiany z 2007 r. Dz. U. Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 326; Dz. U. Nr 218, poz. 1391; Dz. U. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz.100; Dz. U. Nr 19 poz. 101; z 2009 r. Dz. U. Nr 86, poz. 720; Dz. U. Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Dz. U. Nr 106, poz. 675; Dz. U. Nr 152, poz. 1018; Dz. U. Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Dz. U. Nr 5 poz. 13; Dz. U. Nr 159, poz. 945) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. W uchwale Nr XVIII/98/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej zmienia si臋 tre艣膰 搂 4 nadaj膮c mu brzmienie: "Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego."

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-09-25 15:13:38
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-25 15:13:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1521licznik odwiedzin: 12640004