logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do sk艂adania ofert

Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga informatyczna na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCK w Pyrzycach

Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Pyrzyce, dn. 27.08.2012 r.
Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego
im. Tadeusz Ko艣ciuszki
ul. M艂odych Technik贸w 5
74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 10 12
fax 91 570 10 06
zsrcku@wp.pl
www.rcku.eu


Zapytanie ofertowe nr 1/2012
( dotyczy us艂ugi informatycznej)


I. ZAMAWIAJ膭CY
Zesp贸艂 Szk贸l Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
ul. M艂odych Technik贸w 5, 74-200 Pyrzyce
NIP: 853-12-45-402, REGON: 000097838

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
1. Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga informatyczna na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCK w Pyrzycach.
2. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia:
1) aktualizacja oprogramowania, konserwacja i naprawa sprz臋tu komputerowego, drukarek w cz臋艣ci administracyjnej szko艂y oraz Stacji Kontroli Pojazd贸w,
2) doradztwo w zakresie wdra偶ania nowych technologii informatycznych,
3) przeprowadzenie niezb臋dnych aktualizacji zainstalowanego oprogramowania,
4) Administrator Bezpiecze艅stwa Danych Informatycznych,
5) zabezpieczenie w Internecie i na terenie szko艂y przed dost臋pem do stron nieodpowiednich,
6) przekazywanie sprawozda艅 do CEPiK w ramach Stacji Kontroli Pojazd贸w,
7) przygotowanie i wprowadzenie danych do Systemu Informacji O艣wiatowej.
3. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣ci rozdzielenia i sk艂adania ofert cz臋艣ciowych na pkt 1-6 i pkt 7.
4. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

III. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Termin wykonania przedmiotu zam贸wienia: od 17.09.2012 r. do 31.08.2013 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawiera膰 :
- cen臋 rycza艂tow膮 miesi臋czn膮 brutto,
- czas realizacji poszczeg贸lnych element贸w od momentu zg艂oszenia,
- opis do艣wiadczenia zawodowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA OFERT
1. Ofert臋 mo偶na sk艂ada膰 w formie elektronicznej na adres: zsrcku@wp.pl, faksem na nr: 91 570 10 12, lub te偶 dostarczona osobi艣cie do siedziby Zamawiaj膮cego.
2. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 do dnia 10.09.2012 r.
3. Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rcku.eu i bip.

VI. OCENA OFERT
Zamawiaj膮cy dokona oceny wa偶nych ofert na podstawie nast臋puj膮cych kryteri贸w:
1 - Cena brutto w wymiarze miesi臋cznym 40%
2 - Termin realizacji pojedynczej us艂ugi 30%
3 - Do艣wiadczenie podmiotu dokonuj膮cego us艂ugi 30%

VII. INFORMACJE DOTYCZ膭CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj膮cy zawiadomi oferent贸w za po艣rednictwem strony internetowej znajduj膮cej si臋 pod adresem www.rcku.eu

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 91 570 10 12.
Autor : Pawe艂 Palczy艅ski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-09-06 10:50:44
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-06 10:51:47
Liczba wy艣wietle艅 : 2028

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  06.09.2012 09:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818499