logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012

UCHWA艁A NR XVIII/106/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 20.000 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 20.000 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 20.000 z艂 Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU
Rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 8.418 z艂
搂 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 8.418 z艂
Rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 11.582 z艂
搂 4360. Op艂aty z tytu艂u us艂ug telekomunikacyjnych 艣wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwot臋 800 z艂,
搂 4390. Zakup us艂ug obejmuj膮cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwot臋 2.000 z艂,
搂 4430. R贸偶ne op艂aty i sk艂adki o kwot臋 2.382 z艂,
搂 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 6.400 z艂.
搂 2. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 20.000 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 20.000 z艂
w tym:

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwot臋 20.000 z艂 Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU
Rozdzia艂 85410 Internety i bursy szkolne o kwot臋 20.000 z艂
搂 4270. Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 20.000 z艂
搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-07-05 12:53:47
Data ostatniej modyfikacji : 2012-07-05 12:53:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1496licznik odwiedzin: 12639689