logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Zak艂adowi Opieku艅czo- Leczniczemu w Pyrzycach


UCHWA艁A NR XVIII/104/2012
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Zak艂adowi Opieku艅czo- Leczniczemu w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281) w zwi膮zku z art. 42 ust. 4 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm., z 2011 r. Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 174, poz. 1039, Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Nadaje si臋 Statut Zak艂adowi Opieku艅czo- Leczniczemu w Pyrzycach w brzmieniu stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.


搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKITypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC48 KB POBIERZza艂膮cznik2012-07-05 12:49:01629

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-07-05 12:48:47
Data ostatniej modyfikacji : 2012-07-05 12:48:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1654licznik odwiedzin: 12639950