logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015 z perspektyw膮 do roku 2017


UCHWA艁A NR XVIII/97/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego
na lata 2012-2015 z perspektyw膮 do roku 2017

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, zmiany Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 40 poz. 227, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018, Nr 152 poz. 1019, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, Nr 182 poz. 1228, z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 94 poz. 551, Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 152 poz. 897, Nr 178 poz. 1060, Nr 224 poz. 1341), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Przyjmuje si臋 do realizacji Program Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015 z perspektyw膮 do roku 2017.

搂 2.

Program Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015 z perspektyw膮 do roku 2017 stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF3292.2 KB POBIERZza艂膮cznik2018-02-21 11:31:24364

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-07-05 12:33:07
Data ostatniej modyfikacji : 2012-07-05 12:33:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1733licznik odwiedzin: 12625186