logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XVIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 27 czerwca 2012 rokugodz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XVIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 27 czerwca 2012 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XVII sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:

1) Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2011 (proj. 103);

a) Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za 2011 r.;
b) Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2011;
d) Opinie sta艂ych komisji Rady;
e) Dyskusja;
f) Podj臋cie uchwa艂y.

2) Projekt uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. 104);

a) Wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) Dyskusja;
d) Podj臋cie uchwa艂y.
8. Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

9. Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

11. Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

12. Ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej za rok 2011 dla Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011;
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

14. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego;
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.
15. Projekt uchwa艂y w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006 - 2013 (proj. nr 93);
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012 - 2015 z perspektyw膮 do roku 2017 (proj. nr 92);
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej (proj. nr 94);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe (proj. nr 95);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. nr 97);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

20. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2012 - 2014 (proj. nr 98);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

21. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pyrzyckim na lata 2012 - 2017 (proj. nr 99);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

22. Projekt uchwa艂y w sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach (proj. nr 101);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

23. Projekt uchwa艂y w sprawie nadania statutu Zak艂adowi Opieku艅czo - Leczniczemu w Pyrzycach (proj. nr 100);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

24. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012 (proj. nr 102);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
27. Zamkni臋cie obrad XVIII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-06-13 11:21:58
Data ostatniej modyfikacji : 2012-06-13 11:21:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1886licznik odwiedzin: 12481647