logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004


Uchwa艂a Nr XVII/95/04
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zmiana: 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje :

搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2004 o kwot臋 54.739 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 54.739 z艂
w tym :
Dzia艂 758 – R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 43.097 z艂
Rozdzia艂 75802 Uzupe艂nienie subwencji og贸lnej
dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 43.097 z艂
搂 2760 艢rodki na uzupe艂nienie dochod贸w powiatu o kwot臋 43.097 z艂

Dzia艂 801 – O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 11.642 z艂
Rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 11.642 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 5.000 z艂
搂 0840 Wp艂ywy ze sprzeda偶y wyrob贸w i sk艂adnik贸w
maj膮tkowych o kwot臋 4.642 z艂
搂 0970 Wp艂ywy z r贸偶nych dochod贸w o kwot臋 2.000 z艂

搂 2

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2004 o kwot臋 110.706 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 110.706 z艂
w tym :
Dzia艂 750 – ADMINISTRACJA PULICZNA o kwot臋 47.829 z艂
Rozdzia艂 75020 Starostwa powiatowe – Starostwo Powiatowe o kwot臋 47.829 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 15.000 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 27.060 z艂
搂 4480 Podatek od nieruchomo艣ci o kwot臋 5.769 z艂


Dzia艂 852 – POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 51.235 z艂
Rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej - Dom Pomocy
Spo艂ecznej w Pyrzycach o kwot臋 8.138 z艂

搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 8.138 z艂
Rozdzia艂 85204 Rodziny zast臋pcze o kwot臋 43.097 z艂
搂 3110 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 43.097 z艂
Dzia艂 854 – EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 11.642 z艂
Rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 11.642 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 11.642 z艂

搂 3

殴r贸d艂em pokrycia deficytu w kwocie 55.967 z艂 jest nadwy偶ka 艣rodk贸w finansowych na rachunku bankowym na koniec 2003 r.

搂 4

Bud偶et powiatu po zmianach wynosi :

1. Dochody og贸艂em 21.076.299 z艂
w tym :
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 17.844.470 z艂
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu
administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 3.230.329 z艂
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu
administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami
tej administracji 1.500 z艂


2. Wydatki og贸艂em 20.686.266 z艂
w tym :
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 17.454.437 z艂
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu
administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych
ustawami 3.230.329 z艂
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu
administracji rz膮dowej na podstawie na podstawie
z organami tej administracji 1.500 z艂


搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY
JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-09 12:43:47
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-09 12:43:47
Liczba wy艣wietle艅 : 2781

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.07.2004 10:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11840412