logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/201/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty


UCHWA艁A NR XVI/90/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 marca 2012 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/201/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r., Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r., Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. Nr 223, poz.1458; z 2009 r., Dz. U. Nr 92, poz. 753; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Dz. U. Nr 40, poz. 230; Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Dz. U. Nr 21, poz. 113; Dz. U. Nr 217, poz.1281; Dz. U. Nr 149, poz. 887;) oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 zmiany: z 2010 r. Dz. U. Nr 106, poz.675, Nr Dz. U. Nr 143, poz. 963, Dz. U. Nr 155, poz.1043, Dz. U. 197, poz.1307, Dz. U. Nr 200, poz.1323, z 2011r. Dz. U. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673; Nr 130, poz. 762; Nr 106, poz. 622; Nr 135, poz. 789; Nr 129, poz. 732; Nr 187, poz. 1110; Nr 163, poz. 981; Nr 224, poz. 1337) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W uchwale Nr XXXVI/201/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty 搂 2 otrzymuje brzmienie: Wyra偶a si臋 zgod臋 na obni偶enie bonifikaty okre艣lonej w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami do wysoko艣ci 20 % od ustalonej ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci.
搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-11 13:58:50
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-11 13:58:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1988licznik odwiedzin: 12640069