logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012


Uchwa艂a Nr XVI/88/12
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 marca 2012聽r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012聽

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂聽1.聽Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 2.670.294 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 2.670.294 z艂
w tym:

Dzia艂 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwot臋 2.000.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 2.000.000 z艂
搂 0870 Wp艂ywy ze sprzeda偶y sk艂adnik贸w maj膮tkowych o kwot臋 2.000.000 z艂
Dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
o kwot臋 15.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 75020 Starostwa powiatowe o kwot臋 15.000 z艂
搂 0920 Pozosta艂e odsetki o kwot臋 15.000 z艂
Dzia艂 756 DOCHODY OD OS脫B PRAWNYCH, OD OS脫B FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ膭CYCH OSOBOWO艢CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI膭ZANE Z ICH POBOREM
o kwot臋 20.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 75618 Wp艂ywy z innych op艂at stanowi膮cych dochody jednostek samorz膮du terytorialnego na podstawie um贸w o kwot臋 20.000 z艂
搂 0490 Wp艂ywy z innych lokalnych op艂at pobieranych przez jednostki samorz膮du terytorialnego na podstawie odr臋bnych ustaw o kwot臋 20.000 z艂
Dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA
o kwot臋 295.129 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 295.129 z艂
搂 2920 Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 295.129 z艂
Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 183.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 43.000 z艂
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych oraz innych um贸w o podobnym charakterze o kwot臋 10.000 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 10.000 z艂
搂 0970 Wp艂ywy z r贸偶nych dochod贸w o kwot臋 23.000 z艂
Rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 140.000 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 140.000 z艂
Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 54.165 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 54.165 z艂, z tego:
Projekt pn. "Doce艅 siebie" o kwot臋 54.165 z艂
搂 2007 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 46.040 z艂
搂 2009 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 8.125 z艂
Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwot臋 103.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 854 specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 45.000 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 45.000 z艂
Rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 58.000 z艂
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych oraz innych um贸w o podobnym charakterze o kwot臋 12.000 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 46.000 z艂
搂 2. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 151.855 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 151.855 z艂
w tym:
Dzia艂 756 DOCHODY OD OS脫B PRAWNYCH, OD OS脫B FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ膭CYCH OSOBOWO艢CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI膭ZANE Z ICH POBOREM
o kwot臋 151.749 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 75622 Udzia艂 powiat贸w w podatkach stanowi膮cych doch贸d bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 151.749 z艂
搂 0010 Podatek dochodowy od os贸b fizycznych o kwot臋 151.749 z艂
Dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA
o kwot臋 106 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 75832 Cz臋艣膰 r贸wnowa偶膮ca subwencji og贸lnej dla powiat贸w o kwot臋 106 z艂
搂 2920 Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 106 z艂
搂 3. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 2.935.443 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 2.935.443 z艂
w tym:
Dzia艂 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
o kwot臋 4.649 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 4.649 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 4.649 z艂
Dzia艂 710 DZIA艁ALNO艢膯 US艁UGOWA
o kwot臋 81.500 z艂 Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Rozdzia艂 71012 O艣rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwot臋 80.000 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 15.000 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 32.000 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 23.000 z艂
搂 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 10.000 z艂
Rozdzia艂 71095 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 1.500 z艂 Starostwo Powiatowe
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 1.500 z艂
Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 595.129 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 595.129 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 295.129 z艂
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 300.000 z艂
Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA
o kwot臋 2.200.000 z艂 Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 85201 Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze o kwot臋 2.200.000 z艂
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 2.200.000 z艂
Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 54.165 z艂 Powiatowy Urz膮d Pracy
Rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 54.165 z艂, z tego:
Projekt pn. "Doce艅 siebie" o kwot臋 54.165 z艂
搂 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 37.315 z艂
搂 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 6.585 z艂
搂 4117 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 6.417 z艂
搂 4119 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.133 z艂
搂 4127 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 935 z艂
搂 4129 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 165 z艂
搂 4217 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 404 z艂
搂 4219 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 71 z艂
搂 4367 Op艂aty z tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych 艣wiadczonych w ruchomej sieci telefonicznej o kwot臋 969 z艂
搂 4369 Op艂aty z tytu艂u zakupu us艂ug telekomunikacyjnych 艣wiadczonych w ruchomej sieci telefonicznej o kwot臋 171 z艂
搂 4. Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2012 o kwot臋 417.004 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
搂 5. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-05 08:59:55
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-05 09:02:00
Liczba wy艣wietle艅 : 1813

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  05.04.2012 07:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625156