logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyj臋cia zmian w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

UCHWA艁A NR XVI/85/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyj臋cia zmian w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego


Na podstawie art. 67 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 poz. 146;
Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)
i 搂36 ust. 1 Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. nr 1, poz. 29, z 2008 r. nr 88, poz. 1873 oraz z 2009 r. Nr 7 poz. 238, nr 27 poz. 904, 910 i 911) - Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Przyjmuje si臋 zmiany w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego okre艣lone w uchwale nr XL/117/2012 Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian
w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego stanowi膮cej za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂 2

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-05 08:57:39
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-05 08:57:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1578licznik odwiedzin: 12639893