logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XVI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 28 marca 2012 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4

PORZ膭DEK OBRAD
XVI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 28 marca 2012 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XV sesji Rady Powiatu.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy.
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego.
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na 2012 rok.
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie z wykonywanych zada艅 za rok 2011 przez:
. Geodet臋 Powiatowego,
. Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
. Wydzia艂u Architektury i Budownictwa,
. Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
. Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.

. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2011:
. Powiatowego Lekarza Weterynarii,
. Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia zmian w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (proj. nr 83);
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012 (proj. nr 84);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012 - 2024 (proj. nr 85);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.
14. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 86);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 87);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
19. Zamkni臋cie obrad XVI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-03-15 11:26:35
Data ostatniej modyfikacji : 2012-03-15 11:26:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1738licznik odwiedzin: 12434844