logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

na dzie艅 22 lutego 2012 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4

PORZ膭DEK OBRAD
XV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 22 lutego 2012 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XIII i XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

6. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim. Informacje przedk艂adaj膮:

. Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
. Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
. Komendant Powiatowy Policji,
. Prokurator Rejonowy,
. Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.

. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

7. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮d Powiatu w 2011 r.

. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2011.
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.


9. Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji 艢rodowiska.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w.

. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa (proj. nr 79).
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2012 r. (proj. nr 80).
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst膮pienia od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej (proj. nr 81);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2012 (proj. nr 82);
. Opinia sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad XV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-09 14:40:36
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-10 11:06:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1790

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.02.2012 13:41poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.02.2012 13:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12434953