logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu obowi膮zuj膮cych w 2012 r.

UCHWA艁A NR XIV/79/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu obowi膮zuj膮cych w 2012 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, zm.: Dz. U. z 2005 r., Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 90, poz. 757; Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462; Nr 179, poz. 1486., Nr 180, poz. 1494; Nr 180, poz. 1497; Dz. U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708; Nr 104, poz. 711, Nr 190, poz. 1400; Nr 191, poz. 1410; Nr 235, poz. 1701; Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381; Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845; Nr 176, poz. 1238; Dz. U. z 2008 r., Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015; Nr 209, poz. 1320; Nr 220, poz. 1411; Nr 220, poz. 1426; Nr 223, poz. 1461; Nr 223, poz. 1462, Nr 234, poz. 1573; Nr 234, poz. 1574; Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11; Nr 18, poz. 97., Nr 79, poz. 663; Nr 91, poz. 739; Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802; Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Nr 43, poz. 246; Nr 122, poz. 827; Nr 151, poz. 1013; Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228; Nr 219, poz. 1443; Nr 225, poz. 1466; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151., Nr 92, poz. 530., Nr 102, poz. 585, Nr 106 poz. 622, Nr 171 poz. 1016, Nr 204 poz. 1195, Nr 208 poz. 1240 i 1241, Nr 222 poz. 1371, Nr 227 poz. 1307, Nr 244 poz. 1547) oraz Obwieszczenia Ministra Finans贸w z dnia 12 wrze艣nia 2011 r. w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych w 2012 r. stawek i op艂at za usuni臋cie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strze偶onym/MP Nr 82 poz. 830/ uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - za usuni臋cie - 105 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 16 z艂;
2) motocykl - za usuni臋cie - 209 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 23 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 459 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 35 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 574 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 47 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 813 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 68 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1.199 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 126 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1.459 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 188 z艂.
搂 2. Ustala si臋 wysoko艣膰 koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - 52,50 z艂
2) motocykl - 104,50 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 229,50 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 287 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 406,50 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 599,50 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 729,50 z艂


搂 3. Op艂aty okre艣lone w 搂1 i 搂2 zawieraj膮 podatek VAT.

搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5. Traci moc uchwa艂a Nr VIII/50/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu

搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

PIOTR RYBKOWSKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-01-30 11:34:24
Data ostatniej modyfikacji : 2012-01-30 11:34:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1773licznik odwiedzin: 12639806