logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR XIII/75/11
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 217, poz. 1281), art. 42 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1

Wprowadza si臋 zmian臋 za艂膮cznika Nr 1 do statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zaopiniowan膮 pozytywnie uchwa艂膮 Nr 10/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy tym Szpitalu w sprawie zmiany schematu organizacyjnego stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.
搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?51 KB POBIERZza艂膮cznik2012-01-23 08:57:37613

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-01-23 08:57:24
Data ostatniej modyfikacji : 2012-01-23 08:57:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1669licznik odwiedzin: 12640112