logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011


Uchwa艂a Nr XIII/74/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:


搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 259.655 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 259.655 z艂
w tym:

Dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 43.255 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 75802 Uzupe艂nienie subwencji og贸lnej dla
jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 43.255 z艂
搂 2760 艢rodki na uzupe艂nienie dochod贸w powiat贸w o kwot臋 43.255 z艂

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 112.000 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU
Rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 42.000 z艂
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych
Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych oraz
innych um贸w o podobnym charakterze o kwot臋 15.800 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 7.200 z艂
搂 0970 Wp艂ywy z r贸偶nych dochod贸w o kwot臋 19.000 z艂

Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU
Rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 70.000 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 70.000 z艂

Dzia艂 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot臋 104.400 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
Rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno-wychowawcze o kwot臋 39.400 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 35.850 z艂
搂 0870 Wp艂ywy ze sprzeda偶y sk艂adnik贸w maj膮tkowych o kwot臋 3.550 z艂

Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU
Rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 65.000 z艂
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 65.000 z艂
搂 2

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 297.647 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 297.647 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 112.560 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy
Rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 4.000 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 4.000 z艂

Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU
Rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 108.560 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 24.800 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 55.900 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 17.860 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 10.000 z艂

Dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 58.209 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 85195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 58.209 z艂
搂 4600 Kary i odszkodowania wyp艂acane na rzecz os贸b
prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwot臋 58.209 z艂

Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 10.000 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy
Rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 10.000 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne o kwot臋 7.000 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 3.000 z艂

Dzia艂 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot臋 103.840 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy
Rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno-wychowawcze o kwot臋 35.400 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 11.900 z艂
搂 4220 Zakup 艣rodk贸w 偶ywno艣ci o kwot臋 6.000 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 17.500 z艂

Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU
Rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 68.440 z艂
搂 4220 Zakup 艣rodk贸w 偶ywno艣ci o kwot臋 25.000 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 20.000 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 23.440 z艂

Dzia艂 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
艢RODOWISKA o kwot臋 13.038 z艂
Starostwo Powiatowe
Rozdzia艂 90095 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 13.038 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 13.038 z艂


搂 3

Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 37.992 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY


WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-01-23 08:56:14
Data ostatniej modyfikacji : 2012-01-23 08:56:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1657licznik odwiedzin: 12640031